Witamy na stronie internetowej 

Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Wadowicach

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU WADOWICKIEGO

 

Charakterystyka.

Powiat wadowicki leży w zachodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje powierzchnię ok. 645 km2 i zamieszkuje go ponad 158 tys. osób, co daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie ok. 244 osoby/km2.
Powiat tworzą trzy miasta-gminy: Andrychów, Wadowice oraz Kalwaria Zebrzydowska a także siedem gmin wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz. W miastach powiatu zamieszkuje ponad 45 tys. osób, z czego najwięcej w Andrychowie (ponad 21 tys.) i w Wadowicach (ponad 19 tys.).

 

Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia.
Na terenie powiatu zlokalizowano około 700 zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i instytucji, ponad 23 tys. gospodarstw rolnych oraz ok. 2000 rzemieślniczych i rodzinnych zakładów produkcyjno-usługowych. Przemysł występuje w dwóch głównych ośrodkach miejskich: Andrychowie i Wadowicach. Główne branże to: przemysł spożywczy, maszynowy i włókienniczy oraz drzewny, a do największych zakładów produkcyjnych należą: WSW ,,Andoria'' i AZPB ,,Andropol'' w Andrychowie, Grupa ,,Maspex'', Zakłady Cukiernicze ,,Skawa'', KZZ ,,Herbapol" i Fabryka Elementów Hydrauliki ,,PONAR'' w Wadowicach. Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje ponad 1000 zakładów indywidualnego rzemiosła, wytwarzających głównie meble i obuwie. Są wśród nich także takie, które zatrudniają kilkuset pracowników (zakłady obuwnicze „Ryłko”, „Conhpol”, ”Badura”, ”Glanzbud”).

Spośród wielu obiektów użyteczności publicznej w powiecie największe to:
- szpitale w Wadowicach i Andrychowie,
- klasztory oo.: Bernardynów w Kalwarii Z., oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach,  oo. Pallotynów w Kleczy i oo. Karmelitów w Wadowicach,
- 6 domów pomocy społecznej,
- zakład karny w Wadowicach,
- hala sportowa im. Tadeusza Szlagora w Andrychowie,
- 3 kina w miastach oraz 3 większe domy kultury,
- 2 duże dyskoteki: w Izdebniku i w Przytkowicach,
- kilkanaście większych obiektów handlowych.

W powiecie wadowickim funkcjonuje kilka muzeów oraz izb regionalnych - Muzeum Miejskie oraz Muzeum -  Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Izba Regionalna im. prof. Antoniego Krajewskiego w Lanckoronie, Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej, Muzeum - Dwór w Stryszowie.

Ponadto cały zespół architektoniczny oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z okolicą (słynne "dróżki kalwaryjskie") to zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury „Unesco”. Na zamku w Spytkowicach zlokalizowano oddział Archiwum Państwowego w Krakowie.

Południowa część powiatu obfituje w znaczne wzniesienia pokryte lasami, których łączna powierzchnia wynosi 13.457 ha, co stanowi ponad 20,4 % obszaru powiatu. Wszystkie lasy zaliczone są do III kat. zagrożenia pożarowego.

W związku z postępującą erozją gleb i poszycia leśnego, a także gwałtownością i obfitością opadów deszczu, na terenie powiatu istnieje realna groźba powodzi, zwłaszcza nad Wisłą i Skawą oraz wzdłuż potoków lokalnych w całym pasie gmin podgórskich.

Przez teren powiatu przebiega dość gęsta sieć dróg, których łączna długość wynosi ponad 1200 km. Z tej liczby 82 km stanowią drogi krajowe (nr 52 relacji Bielsko-Biała – Głogoczów- Kraków, nr 28 Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka -Przemyśl), 33,5 km to drogi wojewódzkie, a 326 km powiatowe. Natężenie ruchu na głównych drogach i w miastach powiatu jest duże i wciąż wzrasta, czego następstwem jest rosnąca z roku na rok liczba wypadków i kolizji, wymagających działań ratowniczych straży pożarnej.

Przez powiat przebiegają 4 linie kolejowe relacji: Kraków - Zakopane, Kalwaria Z. - Bielsko Biała, Wadowice - Chrzanów i Oświęcim-Kraków.

 

GMINY TWORZĄCE POWIAT WADOWICKI:

Brzeźnica      Wadowice Wieprz

 

   

 

     
Tomice   Andrychów

   POWIAT WADOWICKI

 

   

Spytkowice

Mucharz

     
Stryszów      Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona

      

 

 

     

Herb = link do strony internetowej miasta/gminy.