Witamy na stronie internetowej 

Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Wadowicach

 

 

 

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
       W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjęto decyzję o zaprzestaniu z dniem 16.03.2020 roku bezpośredniej obsługi petentów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Powiatową PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
       Do Państwa dyspozycji pozostają dane teleadresowe KP PSP:
ul. Wojska Polskie 2c, 34-100 Wadowice
nr tel. 33 873-43-84, nr fax. 33 873-43-93
NIP: 5512134410, REGON: 072191521

       W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami KP PSP za pośrednictwem poczty elektronicznej: kppspwadowice@straz.krakow.pl lub telefonicznie: 33 873-43-84, nr fax. 33 873-43-93 (w dni robocze w godz. 7:30-15:30).
       Dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

 

                                       

       Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym (adresy poczty elektronicznej - w zakładce Kontakt).

     W przypadku konieczności wizyty w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach obowiązuje wejście główne przez tzw. plac wewnętrzny (druga brama od rzeczki Choczenki) od strony ul. Wojska Polskiego.

       Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad oraz ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w KP PSP - bardzo dziękujemy za wyrozumiałość.

       O wszelkich zmianach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.wadowice.internetdsl.pl.

 

 

CHARAKTERYSTYKA POWIATU WADOWICKIEGO

 

Charakterystyka.

Powiat wadowicki leży w zachodniej części województwa małopolskiego. Zajmuje powierzchnię ok. 645 km2 i zamieszkuje go ponad 158 tys. osób, co daje średnią gęstość zaludnienia na poziomie ok. 244 osoby/km2.
Powiat tworzą trzy miasta-gminy: Andrychów, Wadowice oraz Kalwaria Zebrzydowska a także siedem gmin wiejskich: Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz. W miastach powiatu zamieszkuje ponad 45 tys. osób, z czego najwięcej w Andrychowie (ponad 21 tys.) i w Wadowicach (ponad 19 tys.).

 

Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia.
Na terenie powiatu zlokalizowano około 700 zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i instytucji, ponad 23 tys. gospodarstw rolnych oraz ok. 2000 rzemieślniczych i rodzinnych zakładów produkcyjno-usługowych. Przemysł występuje w dwóch głównych ośrodkach miejskich: Andrychowie i Wadowicach. Główne branże to: przemysł spożywczy, maszynowy i włókienniczy oraz drzewny, a do największych zakładów produkcyjnych należą: WSW ,,Andoria'' i AZPB ,,Andropol'' w Andrychowie, Grupa ,,Maspex'', Zakłady Cukiernicze ,,Skawa'', KZZ ,,Herbapol" i Fabryka Elementów Hydrauliki ,,PONAR'' w Wadowicach. Na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska funkcjonuje ponad 1000 zakładów indywidualnego rzemiosła, wytwarzających głównie meble i obuwie. Są wśród nich także takie, które zatrudniają kilkuset pracowników (zakłady obuwnicze „Ryłko”, „Conhpol”, ”Badura”, ”Glanzbud”).

Spośród wielu obiektów użyteczności publicznej w powiecie największe to:
- szpitale w Wadowicach i Andrychowie,
- klasztory oo.: Bernardynów w Kalwarii Z., oo. Bonifratrów w Zebrzydowicach,  oo. Pallotynów w Kleczy i oo. Karmelitów w Wadowicach,
- 6 domów pomocy społecznej,
- zakład karny w Wadowicach,
- hala sportowa im. Tadeusza Szlagora w Andrychowie,
- 3 kina w miastach oraz 3 większe domy kultury,
- 2 duże dyskoteki: w Izdebniku i w Przytkowicach,
- kilkanaście większych obiektów handlowych.

W powiecie wadowickim funkcjonuje kilka muzeów oraz izb regionalnych - Muzeum Miejskie oraz Muzeum -  Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, Izba Regionalna im. prof. Antoniego Krajewskiego w Lanckoronie, Izba Regionalna Ziemi Andrychowskiej, Muzeum - Dwór w Stryszowie.

Ponadto cały zespół architektoniczny oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z okolicą (słynne "dróżki kalwaryjskie") to zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury „Unesco”. Na zamku w Spytkowicach zlokalizowano oddział Archiwum Państwowego w Krakowie.

Południowa część powiatu obfituje w znaczne wzniesienia pokryte lasami, których łączna powierzchnia wynosi 13.457 ha, co stanowi ponad 20,4 % obszaru powiatu. Wszystkie lasy zaliczone są do III kat. zagrożenia pożarowego.

W związku z postępującą erozją gleb i poszycia leśnego, a także gwałtownością i obfitością opadów deszczu, na terenie powiatu istnieje realna groźba powodzi, zwłaszcza nad Wisłą i Skawą oraz wzdłuż potoków lokalnych w całym pasie gmin podgórskich.

Przez teren powiatu przebiega dość gęsta sieć dróg, których łączna długość wynosi ponad 1200 km. Z tej liczby 82 km stanowią drogi krajowe (nr 52 relacji Bielsko-Biała – Głogoczów- Kraków, nr 28 Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka -Przemyśl), 33,5 km to drogi wojewódzkie, a 326 km powiatowe. Natężenie ruchu na głównych drogach i w miastach powiatu jest duże i wciąż wzrasta, czego następstwem jest rosnąca z roku na rok liczba wypadków i kolizji, wymagających działań ratowniczych straży pożarnej.

Przez powiat przebiegają 4 linie kolejowe relacji: Kraków - Zakopane, Kalwaria Z. - Bielsko Biała, Wadowice - Chrzanów i Oświęcim-Kraków.

 

GMINY TWORZĄCE POWIAT WADOWICKI:

Brzeźnica      Wadowice Wieprz

 

   

 

     
Tomice   Andrychów

   POWIAT WADOWICKI

 

   

Spytkowice

Mucharz

     
Stryszów      Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona

      

 

 

     

Herb = link do strony internetowej miasta/gminy.