Numer 112 działa na terenie całego kraju.
W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez różne podmioty: Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego,
Straż Pożarną lub Policję.

Zachowane pozostają numery :

999 - Pogotowie Ratunkowe.

998 - Państwowa Straż Pożarna,

997 - Policja,

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

 

Powiat wadowicki.

Od dnia 19.02.2013 roku połączenia telefoniczne (z aparatów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych) z terenu powiatu wadowickiego na numer alarmowy 112 odbierane są przez służbę dyżurną Wojewody Małopolskiego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie.

Po weryfikacji przyjętego zgłoszenia o zagrożeniu, operator służby dyżurnej Wojewody Małopolskiego pełniący dyżur w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie przekierowuje zgłoszenie do odpowiedniej służby na teren danego powiatu, w tym także powiatu wadowickiego.