UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń              

związanych z wystąpieniem

huraganowych wiatrów i nawałnic.       

 

 

 

 

 

 

Kliknij foto

 

 

 

UWAGA - CZAD (TLENEK WĘGLA - CO)!

 

 

Porady na temat zagrożeń związanych

z wystąpieniem czadu (tlenku węgla - CO).

 

Kliknij foto

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

KWIECIEŃ 2014 ROKU

 

 

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Radocza i OSP Witanowice

       

       W dniu 11.04.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowice w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Wojciech Dragan przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tomice włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Radocza i OSP Witanowice. 

       Po wezwaniu, przy użyciu systemu selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek OSP w okolice Domu Strażaka w Radoczy, członkowie zespołu inspekcyjnego po sprawdzeniu stan liczbowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępów OSP polegały na ugaszeniu pożaru suchej trawy na nieużytkach rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażakowi uczestniczącemu w akcji. W trakcie wykonywania przez druhów OSP działań ratowniczo-gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez strażaków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanej akcji ratowniczej kontrolujący podzielili się z druhami spostrzeżeniami z przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność i utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego a także stan techniczny oraz porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Na zakończenie inspekcji sporządzono protokoły jej przebiegu oraz na podstawie przyjętych wskaźników liczbowych dokonano oceny obu jednostek - zarówno OSP Radocza, jak i OSP Witanowice wykonały swoje zadania i otrzymały oceny pozytywne.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

MARZEC 2014 ROKU

 

 

 

Finał eliminacji powiatowych XXXVII edycji OTWP

       W dniu 27 marca 2014 roku w Domu Strażaka w Jaszczurowej przeprowadzono finał eliminacji powiatowych XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

       Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 65 uczestników, którzy przebrnęli eliminacje w poszczególnych gminach naszego powiatu i w finale eliminacji powiatowych poddani zostali sprawdzianowi pisemnemu, jakim był kilkudziesięciozadaniowy test wiedzy oraz sprawdzianowi ustnemu, w którym odpowiadali na wylosowane wcześniej zestawy pytań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojętego ratownictwa.

       Po zakończeniu ustnych rozgrywek finałowych komisja sędziowska złożona ze strażaków PSP oraz członków komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach w składzie:

- mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz - przewodniczący,

- mł. bryg. Krzysztof Cieciak - członek,

- kpt. Marek Szydło - członek,

- dh kpt. Marek Nowak - członek,

- dh asp. Krzysztof Kobielus - członek,

- dh Mateusz Żukowski - członek - sekretarz

ustaliła ostateczną kolejność miejsc zajętych przez młodych adeptów sztuki pożarniczej.

       Wśród uczniów szkół podstawowych triumfował Mateusz Klimkowski z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, przed Michałem Lichańskim z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach oraz Kamilem Zającem z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. W gronie gimnazjalistów najlepszy okazała się ubiegłoroczny zwycięzca finału powiatowego oraz triumfator ogólnopolskiego finału OTWP w kategorii szkół podstawowych z 2012 roku - Adrian Romik reprezentujący Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach, na drugiej pozycji uplasował się Krzysztof Młocek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sułkowicach-Łęgu, a na trzeciej – Ewa Chlebicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach. W najstarszej grupie wiekowej, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, najlepszy okazał się Łukasz Cabak z Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach, który wyprzedził  ubiegłorocznego zwycięzcę - Pawła Kurka z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz Dominika Balcera z Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej.


       Zmaganiom dzieci i młodzieży przyglądali się, skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Antoni Kwarciak, komendant gminny Związku OSP RP w Mucharzu - dh ogn. Paweł Fortuna, wójt gminy Mucharz - Wacław Wądolny a także liczne grono członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, prezesów zarządów OSP, naczelników OSP oraz opiekunów i przyjaciół przybyłych na turniej wraz z finalistami.

      

Na zakończenie turnieju, po spożyciu przez wszystkich obecnych poczęstunku ufundowanego przez Urząd Gminy w Mucharzu oraz innych dobroczyńców i przygotowanego przez gospodarzy - Zarząd Gminny Związku OSP RP w Mucharzu, OSP Mucharz, OSP Jaszczurowa i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaszczurowej oraz ogłoszeniu wyników, uczestnicy zmagań otrzymali z rąk starosty wadowickiego i jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druha Jacka Jończyka, komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Pawła Kwarciaka, druha Antoniego Kwarciaka oraz wójta gminy Mucharz - Wacława Wądolnego zakupione z funduszy Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach pamiątkowe koszulki sportowe z logo OTWP oraz dyplomy, a finaliści dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci odzieży i wyposażenia turystycznego, komputerowych urządzeń przenośnych typu pendrive, piśmienniczych artykułów biurowych a także elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

       
       Uzupełnieniem zmagań było przedstawienie uczestnikom OTWP wyposażenia samochodu typu GBA z OSP Mucharz oraz pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu strażaków-ratowników z OSP Mucharz wspomaganych przez zastęp z JRG Wadowice.

 

       Przypominamy, że kolejny etap zmagań w OTWP - to eliminacje na szczeblu wojewódzkim, w których powiat wadowicki reprezentować będą zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych.

 

Test pisemny OTWP - szkoła podstawowa

Test pisemny OTWP - szkoła gimnazjalna

Test pisemny OTWP - szkoła ponadgimnazjalna

 

 

 

 
Tekst: JK

Foto: Emilia Nowak

 

 

 

Zakończenie cyklu zebrań sprawozdawczych OSP

       W ostatnim tygodniu marca 2014 roku zakończono cykl zebrań sprawozdawczych we wszystkich ochotniczych strażach pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       Tradycyjnie już, na zaproszenie zarządów OSP, w dużej części zebrań uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, którzy na każdym ze zgromadzeń przedstawili członkom poszczególnych jednostek OSP oraz zaproszonym gościom i pozostałym zebranym efekty całorocznej współpracy KP PSP w Wadowicach z ogniwami Związku OSP RP. Strażacy KP PSP Wadowice, obecni na czterdziestu trzech zebraniach, charakteryzowali działania m.in. z zakresu spraw operacyjno-szkoleniowych, kwatermistrzowsko-technicznych i organizacyjno-prawnych a w razie potrzeby odpowiadali także na pytania i wyjaśniali wątpliwości dotyczące funkcjonowania szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.     

 

 

Tekst: JK.

Foto: OSP: Izdebnik, Kalwaria Z., Roczyny, Andrychów, Klecza oraz Nowiny Andrychowskie.

 

 

 

Turniej Tenisa Stołowego Strażaków PSP o Puchar Dowódcy JRG Andrychów

       W dniu 13.03.2014 roku odbyły się finałowe rozgrywki Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków PSP o Puchar Dowódcy JRG Andrychów, w których udział wzięło sześciu najlepszych strażaków-tenisistów andrychowskiej JRG wyłonionych w eliminacjach zmianowych.

       Po rozegraniu ośmiu zaciętych meczów finałowych zwycięzcą turnieju został st. str. Janusz Guzdek (zmiana I), który w ścisłym finale pokonał mł. asp. Krzysztofa Krupnika (zmiana II). Kolejne miejsca w rozgrywkach zajęli: mł. kpt. Łukasz Sopicki (zmiana II), st. sekc. Sławomir Srokosz (zmiana I), mł. asp. Dawid Barszczak (zmiana III) i sekc. Paweł Łyson (zmiana III).

       Triumfator turnieju - st. str. Janusz Guzdek uhonorowany został przez dowódcę JRG Andrychów - st. kpt. Antoniego Hutniczaka ufundowanym przez niego okazałym pucharem a wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

 

Tekst: JK

Foto: JRG Andrychów

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Targanice Górne i OSP Sułkowice-Łęg

       

       W dniu 17.03.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowie w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber oraz st. kpt. Henryk Maciejczyk przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Andrychów włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Targanice Górne i OSP Sułkowice-Łęg. 

       Po wezwaniu, za pomocą systemu selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek OSP w okolice ul. Floriańskiej w Targanicach Górnych, kontrolujący po sprawdzeniu stanu liczbowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępów OSP polegały na ugaszeniu pożaru suchej trawy i zarośli nad rzeką Targaniczanką oraz niedopuszczeniu do zapalenia się stojącego w pobliżu budynku magazynowego. W trakcie realizacji przez strażaków OSP czynności gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego (oraz dodatkowo członkowie obu OSP nie biorący bezpośredniego udziału w inspekcji), obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przez strażaków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu ćwiczenia oficerowie KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność i utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego a także stan techniczny oraz porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Jak zwykle ostatnią częścią inspekcji było sporządzenie protokołów jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny obu jednostek - zarówno OSP Targanice Górne, jak i OSP Sułkowice-Łęg zasłużyły na ocenę bardzo dobrą.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

IX Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej

       W dniu 15.03.2014 roku na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Andrychowie rozegrano IX Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej. W imprezie, której corocznie organizatorem jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie, uczestniczyło ponad 100 zawodniczek i zawodników reprezentujących dziewięć ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Andrychów, wśród których obecni byli m.in. członkowie zarządów OSP i członkowie MDP.

       W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji obserwowanej przez liczne grono kibiców piąty tryumf w historii mistrzostw odniosła drużyna OSP Targanice Dolne, pokonując w finale reprezentację OSP Sułkowice-Łęg w stosunku 2-1 i stając się tym samym najbardziej utytułowaną drużyną mistrzostw. Trzecią lokatę zajął zespół OSP Sułkowice-Bolęcina po zwycięstwie 2-0 nad OSP Inwałd. Piąte miejsce w rozgrywkach zajęły ex-equo: OSP Andrychów, OSP Rzyki, OSP Targanice Górne, OSP Roczyny i OSP Zagórnik.

       Zmagania na parkiecie oprócz licznej rzeszy sympatyków pożarnictwa i sportu obserwował także zastępca dowódcy JRG Andrychów - st. kpt. Henryk Maciejczyk, burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak oraz prezesi i naczelnicy OSP.  

       Czołowe drużyny zostały nagrodzone okazałymi pucharami, które wręczyli prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie - druh Kazimierz Rajda, komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Andrychowie - druh kpt. Marek Nowak oraz burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak a wszystkie reprezentacje otrzymały dodatkowo pamiątkowe dyplomy oraz piłki do siatkówki.

       Organizację turnieju wsparły Urząd Miejski w Andrychowie i dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Andrychowie, a także kilka firm z terenu gminy Andrychów prowadzących działalność w różnych branżach. 

       Warto dodać, że obsadę sędziowską turnieju stanowili Panowie Kazimierz Stysło, Stanisław Prus i Marek Pustelnik, a obsługę sekretariatu pod kierownictwem mł. bryg. Jacka Kolbra z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP Wadowice stanowili druh Zbigniew Janosz oraz druhny Agata Walczak i Sylwia Marek.

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Przytkowice i OSP Zebrzydowice

       

       W dniu 13.03.2014 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowice w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Łukasz Stopa w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej - dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - OSP Przytkowice i OSP Zebrzydowice. 

       Po wezwaniu, za pomocą systemu selektywnego alarmowania, sił i środków obu jednostek OSP w okolice Domu Strażaka w Przytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdziwszy stan liczbowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępów OSP polegały na ugaszeniu pożaru suchej trawy na nieużytkach rolnych oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w czasie próby zgaszenia ognia. W trakcie realizacji przez strażaków OSP czynności ratowniczo-gaśniczych członkowie zespołu inspekcyjnego (oraz dodatkowo członkowie OSP Przytkowice nie biorący bezpośredniego udziału w inspekcji), obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przez strażaków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu ćwiczenia kontrolujący oraz komendant miejsko-gminny Związku OSP RP przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność i utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego oraz ratowniczego a także stan techniczny oraz porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Końcowym akcentem inspekcji było sporządzenie protokołów jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny obu jednostek - OSP Przytkowice i oraz OSP Zebrzydowice otrzymały oceny bardzo dobre.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego

       W dniu 7 marca 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Odprawa, dzięki uprzejmości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni, została przeprowadzona w tamtejszym Domu Strażaka. Referatom przygotowanym przez strażaków KP PSP Wadowice oraz dyskusji tematycznej przysłuchiwali się zaproszeni goście, wśród których byli: Starosta Wadowicki – Jacek Jończyk, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego – Józef Łasak, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Maciej Koźbiał, członek Zarządu Głównego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a przy tym skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, wójt gminy Spytkowice pełniący także funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach - druh Mariusz Krystian oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Wadowicach – mł. insp. Bogusław Wajdzik.

       W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach pod kierownictwem komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Pawła Kwarciaka, przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2013 roku oraz przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP. Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane ze znowelizowanymi „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSG”, akcję społeczną pn. „Karta ratownicza w pojeździe”,  społeczne działania prewencyjne („Nie dla czadu”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny dom”, „Dni ochrony przeciwpożarowej, itp.) oraz priorytety w zakresie przyznawania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksr-g” w 2014 roku. Przedstawiono i omówiono także plany działalności KP PSP Wadowice w 2014 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.

       W trakcie odprawy przedstawiciel KZWM „Ogniochron” w Andrychowie - Andrzej Rokowski zaprezentował w swoim wystąpieniu produkowane przez tę spółkę gaśnice oraz motopompy pływające Niagara Mini, Niagara Max oraz Niagara Plus. W tym samym czasie w sąsiednich pomieszczeniach PPHU "Ogniomistrz" s.c. z Wadowic prezentowało szeroki asortyment pożarniczy w postaci m.in. armatury wodno-pianowej, umundurowania i wyposażenia ochrony indywidualnej a także sprzętu do ratownictwa medycznego. 

       Przedstawiciele Związku OSP RP – dh Józef Cholewka oraz dh Antoni Kwarciak omówili najważniejsze sprawy bieżące i plany Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach na rok 2014.

       Na zakończenie odprawy z druhami funkcyjnymi komendant powiatowy PSP w Wadowicach oraz zaproszeni goście, dziękując członkom OSP za społeczną służbę w 2013 roku, życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji ze służby w ochotniczym pożarnictwie.

 

 

Tekst: JK

Foto: G. Świątek

 

 

 

LUTY 2014 ROKU

 

Szkolenie doskonalące dla obsad stanowisk kierowania PSP z zakresu umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i umiejętności zarządzania stresem

W dniu 26.02.2014 roku na sali szkoleniowej JRG Wadowice odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i umiejętności zarządzania stresem. W szkoleniu zorganizowanym przez KW PSP w Krakowie i prowadzonym przez dwoje psychologów: mł. asp. Pauline Kozień z Wydziału Operacyjnego KW PSP Kraków oraz Katarzyne Mędrzycką z SA PSP w Krakowie uczestniczyło 9 strażaków pełniących służbę w stanowiskach kierowania KP PSP Wadowice i KP PSP Sucha Beskidzka. Zajęcia prowadzone były według programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP i obejmowały m.in. następujące zagadnienia:

- stres w służbie, style i sposoby radzenia sobie ze stresem,

- zdarzenia traumatycznie i ich konsekwencje, funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych,

- pomoc psychologiczna dla strażaków PSP,

- problemy w procesie komunikacji,

- specyfika komunikacji telefonicznej,

- zasady prowadzenia rozmowy z osobami zgłaszającymi zdarzenie,

- efektywne sposoby nawiązywania kontaktu i pozyskiwania informacji,

- wsparcie psychologiczne w komunikacji telefonicznej.

       Jak zawsze przy tego typu okazjach, ostatnim etapem szkolenia były pytania i odpowiedzi wykładowców a także wnioski oraz podsumowanie spotkania.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice     

 

       W dniu 20 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca działalność KP PSP w 2013 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP Wadowice oraz zaproszeni goście w osobach małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - nadbryg. Andrzeja Mroza, starosty wadowickiego i jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druha Jacka Jończyka, przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego – Józefa Łasaka, przewodniczącego komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Macieja Koźbiała, wójt gminy Wieprz – Małgorzaty Chrapek, burmistrza Andrychowa – Tomasza Żaka, burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej – Zbigniewa Stradomskiego, prezesa Grupy Maspex Wadowice – Sławomira Rusinka a także prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druha Mariana Sołtysiewicza zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach – mł. bryg. Pawła Kwarciaka.

       Po obejrzeniu i wysłuchaniu sprawozdania podsumowującego działalność PSP na terenie powiatu wadowickiego w minionym roku, nadbryg. Andrzej Mróz  przedstawił  działalność KW PSP w Krakowie w 2013 roku, omówił plany i zamierzenia PSP w województwie małopolskim w roku 2014, a także odpowiedział na pytania stawiane przez uczestników odprawy. Również pozostali zaproszeni na naradę goście wzięli udział w merytorycznej rozmowie na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2013 roku. 

       Należy dodać, że wśród wielu zadań KP PSP Wadowice zaplanowanych na 2014 roku, jednym z priorytetów, obok cyklicznych działań ustawowych, jest poprawa warunków lokalowych JRG Wadowice i wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP, pozyskanie 4 kpl. chemoodpornych ubrań gazoszczelnych z systemem łączności, 3 kpl. ubrań ogniochronnych typu ciężkiego a także sfinalizowane wyposażenia powiatowej stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w niezbędny sprzęt serwisowy.

       W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w minionym roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach przygotował pamiątkowe statuetki dla osób, które szczególnie przyczyniły się do pozyskania przez wadowicką KP PSP średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, detektorów wielogazowych, hydraulicznego urządzenia ratowniczego: małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - nadbryg. Andrzeja Mroza, starosty wadowickiego – Jacka Jończyka oraz wicestarosty wadowickiego - Marty Królik, przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego - Józefa Łasaka, przewodniczącego komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Macieja Koźbiała, a także wójta gminy Wieprz – Małgorzaty Chrapek, burmistrza Andrychowa – Tomasza Żaka, burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej – Zbigniewa Stradomskiego, prezesa Grupy Maspex Wadowice – Sławomira Rusinka a także prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druha Mariana Sołtysiewicza i członka Zarządu Głównego Związku OSP RP a jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druha Józefa Cholewki.

       Warto zauważyć, że zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Atego typu GBARt 2,5/16 o wartości 588 492,00 zł dla KP PSP Wadowice został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pośrednictwem KW PSP Kraków, Gminy Wieprz, Grupy Maspex Wadowice Sp. z o. o. S.K.A., Powiatu Wadowickiego, Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz Gminy Kalwaria Zebrzydowska.  Pozyskanie hydraulicznego urządzenia ratowniczego marki Weber o wartości 6 100, 00 zł sfinalizowano dzięki wsparciu Gminy Andrychów, a zakup detektorów wielogazowych marki Tetra był możliwy dzięki wsparciu funduszu KP PSP Wadowice przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska oraz Gminę Andrychów. Należy dodać, że w 2013 roku udało się także przeprowadzić remont kapitalny agregatu proszkowego typu APr 250 – środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na ten cel pochodziły z firmy PZU S.A. w Warszawie.    

 

 

Tekst i fot: JK

 

 

Sekc. Zbigniew Bródka z KP PSP Łowicz - zdobywcą złotego i brązowego medalu olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim!

       W dniu 14 lutego 2014 roku funkcjonariusz KP PSP w Łowiczu - sekc. Zbigniew Bródka został na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi mistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów.

Polak w pokonanym polu zostawił trzydziestu ośmiu panczenistów, zwyciężając o 0,003 sek. Holendra Koena Verveija oraz o 0,220 sek. Kanadyjczyka Denny'ego Morrisona.

       Kolejne fantastyczne osiągnięcie Polaka to brązowy medal w biegu drużynowym wywalczony w dniu 21.02.2014 roku. Reprezentacja Polski w składzie: Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański zajęła trzecie miejsce, pokonując w hali lodowej Adler-Ariena w walce o podium o 2,33 sek. reprezentację Kanady.

 

       Serdeczne gratulacje dla naszego strażackiego Mistrza, a przy okazji dla pozostałych polskich medalistów-olimpijczyków, składają wszyscy strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Wadowice!

 

       Warto dodać, że Zbigniew Bródka jest pierwszym w historii polskim złotym medalistą olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim - wcześniej jedyne medale dla naszego kraju w tej dyscyplinie sportu zdobywały panie: Elwira Seroczyńska (srebrny) i Helena Pilejczyk (brązowy) - obie na dystansie 1500 metrów na igrzyskach olimpijskich w Sqaw Valley w 1960 roku oraz Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska (brązowy) w biegu drużynowym kobiet m na olimpiadzie w Vancouver w 2010 roku. Na tegorocznych igrzyskach nasze panczenistki (Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka) ponownie stanęły na podium w biegu drużynowym, tym razem zdobywając srebrne medale.

 

 

Tekst: JK

Foto: interia.pl, sport.pl, kozaczek.pl, rmf.pl. gwizdek24.se.pl

 

 

XVI Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa

       W dniu 8 lutego 2014 roku, już po raz szesnasty, na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach przeprowadzono Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach.
       Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach,
a współorganizatorami - Oddział Gminny Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach (jednocześnie współgospodarz turnieju), Szkoła Podstawowa w Witanowicach (jednocześnie gospodarz turnieju) i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Warto zaznaczyć, że jak co roku praktycznie wszystkie sprawy związane z organizacją, koordynacją oraz przeprowadzeniem turnieju, jak co roku, realizowała komisja ds. młodzieży funkcjonująca  pod przewodnictwem dh. Antoniego Kwarciaka w strukturach wadowickiego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

       Nad przebiegiem rywalizacji  czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg. Jacka Kolbra składająca się ze strażaków KP PSP w Wadowicach (asp. Krzysztof Kobielus, asp. Leszek Strojny, mł. ogn. Piotr Stopa, sekc. Paweł Łysoń, sekc. Grzegorz Rokowski) oraz przedstawiciela OSP Radocza (dh Michał Hereda), a obsługę techniczną zapewnili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach, pracownicy Szkoły Podstawowej w Witanowicach oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego o profilu pożarniczym i ratownictwa medycznego Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy.

        Tegoroczny turniej finansowany był ze środków Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach, a także z funduszy wyasygnowanych przez Powiat Wadowicki i Gminę Tomice. Nagrody przygotowali także indywidualni darczyńcy - członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i jednocześnie skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Józef Łasak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomice - druh Stanisław Zając, zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Łukasz Smółka oraz kilku lokalnych przedsiębiorców.

       W turnieju udział wzięły dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat z MDP reprezentujących poszczególne oddziały miejskie/gminne Związku OSP RP. Zmagania obserwowali m.in. starosta wadowicki - Jacek Jonczyk, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Józef Łasak, wójt Gminy Tomice - Adam Kręcioch, przewodniczący Rady Gminy Tomice - Zygmunt Szymczak, komendant powiatowy PSP w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomice - druh Stanisław Zając, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i jednocześnie komendant gminny Związku OSP RP w Stryszowie - druh Bogdan Ryba, zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Łukasz Smółka oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Witanowicach -  Tadeusz Kasperek.
 

       W wyniku zaciętej rywalizacji w sztafecie hokejowej, układance ratowniczej, ćwiczeniu bojowym, ćwiczeniu bojowym opiekunów, rzucie kółkiem ringo i rzucie piłeczką do wiaderka ustalona została kolejność miejsc na podium:
I miejsce OSP Łękawica (po raz dziewiąty i jednocześnie szósty raz z rzędu),
II miejsce – OSP Witanowice,
III miejsce – OSP Przytkowice.
Dalsze miejsca zajęły: OSP Jaszczurowa, OSP Lanckorona, OSP Sułkowice-Bolęcina, OSP Stronie, OSP Gorzeń Dolny, OSP Chrząstowice, OSP Frydrychowice i OSP Spytkowice.
       Czołowe drużyny uhonorowane zostały okazałymi pucharami, w tym zwycięzcy - pucharem przechodnim prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, który otrzymali na własność a wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, koszulki sportowe oraz inne nagrody rzeczowe.

        Warto dodać, że wyróżniono także najmłodszych uczestników turnieju oraz najlepszego opiekuna MDP.

 

 

 

Zdjęcia w zakładce GALERIA - SPORT

 

Tekst: JK

Foto: JK, Grzegorz Świątek

 

 

 

STYCZEŃ 2014 ROKU

 

 

Akcja społeczna "Karta ratownicza w pojeździe"   

  

       W dniu 8.01.2014 roku Komendant Główny PSP – gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Jakub Faryś oraz prezes Związku Dealerów Samochodów – Marek Konieczny podpisali w Warszawie list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych przez odpowiednie służby działań ratowniczych.
       Podstawowym celem akcji, która nazwano "Karty ratownicze w pojeździe" jest ułatwienie działań zespołom ratowniczym, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych w trakcie działań ratowniczych oraz wyposażenie jak największej liczby pojazdów zarejestrowanych w Polsce w karty ratownicze i odpowiednie naklejki informacyjne.
       Należy wyjaśnić, że karta ratownicza to kartka w formacie A4 przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami: wzmocnieniami karoserii, poduszkami bezpieczeństwa czy też gazowymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Karta ratownicza, którą przygotowuje producent pojazdu ma zestandaryzowaną formę (symbole, oznaczenia) i funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. 

       Podpisanie listu intencyjnego zobowiązało strony do podjęcia działań, których celem jest zwiększenie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych poprzez popularyzację kart ratowniczych oraz stosowanie ich w pojazdach.  

Więcej na temat „Kart ratowniczych” na stronie internetowej: http://www.kartyratownicze.pl/

 

Tekst: JK

Foto: www.kartyratownicze.pl

 

 

 

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie"


       KP PSP w Wadowicach informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem " Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie". Jednym z wielu celów konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomości dotyczącej sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

       Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP a o wszystkich szczegółach organizacyjnych można przeczytać na stronie internetowej KG PSP: http://www.straz.gov.pl/.

 

 

Tekst: JK

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum