UWAGA - BEZPIECZNE WAKACJE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ!

Porady na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą.

 

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - NIEBEZPIECZNE OWADY!

Porady na temat zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

CZERWIEC 2015 ROKU

 

 

 

 

Dni ochrony przeciwpożarowej i akcja "Bezpieczne wakacje 2015 - Otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w maju, w którym obchodzone były dni ochrony przeciwpożarowej oraz w okresie wakacyjnym Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz o regułach postępowania w przypadku ich powstania. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- JRG Wadowice: 33 873-43-98 lub 33 873-43-80,

- JRG Andrychów: 33 870-23-00 lub 33 870-43-50 lub 33 875-65-34. 

 

Czytaj więcej...     Vademecum "Bezpieczne wakacje 2015"

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Izdebnik


       W dniu 12.06.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Mirosław Matusik i mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie, dh. Stanisława Moskały przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Izdebniku, oficerowie KP PSP Wadowice sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhen i druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBAMRt 1,827+10 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru budynku gospodarczego zlokalizowanego w pobliżu remizy OSP. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących ratowników OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Izdebnik zrealizowała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

       

Tekst: JK

Foto: M. Matusik

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Spytkowice


       W dniu 11.06.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach, dh. st. ogn. Tadeusza Dębskiego przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Spytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBA 2/26 prowadzone w upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych skrzynek powstałego na dachu obiektu gospodarczego sąsiadującego z budynkiem użyteczności publicznej oraz pojazdami na parkingu. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Spytkowice zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

      

Tekst i foto: JK

 

 

MAJ 2015 ROKU

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice oraz sił i środków OSP w powiatowym ćwiczeniu obronnym "Maj 2015"

       W dniach 28-29.05.2015 roku strażacy KP PSP Wadowice oraz członkowie wytypowanych jednostek OSP uczestniczyli w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym "Maj 2015". Ćwiczenie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Wadowicach i wzięli w nim udział m.in. także funkcjonariusze KP Policji w Wadowicach, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu, personel Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz członkowie gminnych zespołów zarządzania kryzysowego z terenu powiatu wadowickiego.   

      Dwudniowe ćwiczenie składało się z części teoretycznej oraz kilku epizodów praktycznych. W ramach części teoretycznej, którą przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Wadowicach wypracowywano koncepcję działania samorządów lokalnych, służb ratowniczych oraz porządkowych na wypadek wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

       Pierwszego dnia ćwiczeń w Starostwie Powiatowym w Wadowicach uruchomiono Stały Dyżur i rozwinięto Główne Stanowisko Kierowania Starosty Wadowickiego. Stanowiska Kierowania powstały również w poszczególnych urzędach gmin powiatu wadowickiego. W związku z potencjalnymi zagrożeniami rozwinięto Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, a w gminach – Drużyny Wykrywania i Alarmowania. Główne wydarzenia, na jakie musiały zareagować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców, miały miejsce w Gimnazjum w Zakrzowie, gdzie przyjęto zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego (do pomocy w ewakuacji uczniów i pracowników szkoły zadysponowano zastępy PSP i OSP) oraz na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie, w którym w związku z pożarem wznieconym w bezpośrednim sąsiedztwie spółki zagrożony wybuchem był zbiornik z biogazem (w akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyły siły i środki PSP oraz wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Andrychów).

        W drugim dniu ćwiczeń realizowano szereg epizodów praktycznych, w których uczestniczyły siły i środki PSP i OSP.

       Pierwszym zadaniem było zgaszenie opon podpalonych przez manifestantów przed Zakładem Karnym w Wadowicach a następnie na ugaszenie pożaru w budynku gospodarczym zlokalizowanym wewnątrz ZK oraz ewakuowanie z dachu obiektu protestujących skazanych wraz z eskortującymi ich funkcjonariuszami Służby Więziennej.

       W kolejnej części ćwiczeń zastępy PSP i OSP gasiły pozorowany pożar Urzędu Gminy w Mucharzu, ewakuując przy tym pracowników odciętych od dróg ewakuacyjnych wskutek silnego zadymienia obiektu.

       Trzecim epizodem, w którym udział wzięli strażacy PSP i członkowie OSP była akcja antyterrorystyczna przeprowadzona przez siły i środki Policji - tym razem zadaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej było zabezpieczenie działań specjalistycznych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji, w tym także specjalnego oddziału antyterrorystycznego.

       Ostatnią odsłoną ćwiczeń była zakrojona na szeroką skalę akcja ratownicza związana z usuwaniem skutków wypadku komunikacyjnego samochodu osobowego i autocysterny przewożącej paliwo, który wydarzył się na drodze gminnej w pobliżu zapory wodnej w Świnnej Porębie. Siły i środki PSP, w tym także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Nowy Targ 1" i OSP likwidowały wyciek paliwa ze zbiornika autocysterny, ograniczały skutki skażenia środowiska naturalnego olejem napędowym, budując m.in. specjalną zaporę przeciwolejową na Skawie, udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.

       Warto wspomnieć, że działania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej wspierał sztab, którego praca oparta była na bazie lekkiego specjalnego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ z KW PSP Kraków.  

       Po zrealizowaniu wszystkich epizodów, ćwiczenia zostały omówione i podsumowane - zarówno Starosta Wadowicki - Bartosz Kaliński, jak i kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Józef Mazurek, pozytywnie ocenili przebieg oraz skuteczność podjętych działań.

 

    

Tekst: JK

Foto: JK, Starostwo Powiatowe w Wadowicach, KP Policji w Wadowicach, ZK w Wadowicach, P. Charnas, J. Siemieniec, R. Kadela, P. Homel..

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum