UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

 UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - NIEBEZPIECZNE OWADY!

Porady na temat zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2015 ROKU

 

 

 

Apel o pomoc dla członka OSP Izdebnik - Druha Piotra!

       Na wniosek członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku zamieszczamy apel o pomoc w sfinansowaniu zakupu protez dla poruszającego się jedynie na wózku inwalidzkim Druha Piotra Sikory. 

 

Szczegóły akcji - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie akcji pomocy Druhowi Piotrowi Sikorze!

 

 

Tekst: JK

Foto: OSP Izdebnik

 

 

WRZESIEŃ 2015 ROKU

 

Szkolenie doskonalące strażaków KP PSP Wadowice z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych w czasie gaszenia pożarów obszarów leśnych


       W dniach 17 i 22 września 2105 roku na sali szkoleniowej JRG Wadowice przeprowadzono szkolenia doskonalące w formie warsztatów szkoleniowych dla strażaków KP PSP Wadowice z zakresu współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych w czasie gaszenia pożarów obszarów leśnych. Tematyka zajęć szkoleniowych, w których uczestniczyli zarówno funkcjonariusze KP PSP Wadowice pełniący służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, jak i strażacy podziału bojowego JRG Wadowice oraz dyżurni operacyjni a wiodącą rolę odegrali pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach a także Nadleśnictwa Sucha Beskidzka, obejmowała następujące zagadnienia:

1. Przedstawienie zagadnień związanych z ochrona przeciwpożarową obszarów leśnych podległych RDLP w Katowicach, w tym m.in. funkcjonowanie leśnych baz lotniczych  oraz dysponowanie statków powietrznych do działań gaśniczych na obszarach leśnych.

2. Przypomnienie i uszczegółowienie zasad współpracy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu wadowickiego z Nadleśnictwem Sucha Beskidzka w przypadku wystąpienia pożarów na obszarach leśnych.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapami terenów leśnych podległych Nadleśnictwu Sucha Beskidzka.

4. Omówienie zagadnień związanych z usprawnieniem organizacji i prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych.

5. Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania (kierowania) akcjami ratowniczymi prowadzonymi na obszarach leśnych.

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Chocznia


       W dniu 9.09.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Choczni, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2,5/28 pod dowództwem dh. Michała Burzyńskiego polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru drewnianych ławek i stołów składowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku magazynowego. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zdaniem członków zespołu kontrolnego OSP Chocznia zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

IV Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Wieprz 2015"

       W dniu 5.09.2015 roku na terenie sołectwa Wieprz przeprowadzono IV Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym udział wzięło 12 drużyn reprezentujących 7 zarządów miejskich/gminnych Związku OSP RP z terenu powiatu.

       Organizatorem rajdu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wadowicach, a współorganizowali imprezę Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzu (pełniąca jednocześnie rolę gospodarza rajdu) oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.          

       Po oficjalnym rozpoczęciu rajdu, którego dokonali członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i jednocześnie skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – druh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu a przy tym prezes Zarządu Osp w Wieprzu – druh Czesław Lachendro oraz wójt Gminy Wieprz – Małgorzata Chrapek uczestnicy rozpoczęli zmagania w terenie.

       Na podstawie wyników uzyskanych przez startujące w rajdzie drużyny w kilku konkurencjach: „Ocena wyposażenia drużyny”, „Pierwsza pomoc”, „Mini-ćwiczenie bojowe”, „Test wiedzy ratowniczo-turystycznej dla opiekunów MDP”, „Test wiedzy ratowniczo-turystycznej dla MDP”, „Pies-ratownik”, „Jaki to sprzęt?”, „Sokole oko” oraz „Ping-pongowy slalom” zespół sędziowski złożony z przedstawicieli komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach uzupełniony przez członków OSP Wieprz, OSP Wadowice, strażaków KP PSP Wadowice oraz druha Jerzego Hermę z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty sklasyfikował reprezentacje MDP
w następujący sposób:

1. MDP z OSP Kaczyna,

2. MDP z OSP Witanowice,

3. MDP z OSP Targanice Górne.

Dalsze miejsca zajęły MDP z następujących jednostek: OSP Leńcze, OSP Tomice, OSP Izdebnik, OSP Przybradz, OSP Stronie, OSP Inwałd, OSP Roczyny, OSP Wieprz i OSP Ponikiew.          

       Rajd został przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach; uwagę zwraca, jak co roku, przychylność i nieoceniona pomoc druhen i druhów z OSP Wadowice w rozegraniu konkurencji „Pierwsza pomoc”, a także wspaniała postawa druha Jerzego Hermy, który przygotował i przeprowadził konkurencję „Pies–ratownik”. Na szczególne wyróżnienie za ogromne zaangażowanie w organizację rajdu zasługują członkowie OSP Wieprz na czele z prezesem Zarządu OSP, druhem Czesławem Lachendro.

       Na zakończenie rajdu, po spożyciu przez wszystkich obecnych ciepłego posiłku oraz obejrzeniu interesującego pokazu umiejętności współpracy człowieka i psa ratowniczego czyli druha Jerzego Hermy i labradora o imieniu Goran, ogłoszono wyniki rywalizacji. Uczestnicy zmagań otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe koszulki sportowe oraz dyplomy, a najlepsze drużyny dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

SIERPIEŃ 2015 ROKU

 

 


 

      Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP
w Wadowicach z ogromnym smutkiem zawiadamiają,
że dnia 23.08.2015 roku w wieku 61 lat zmarł nagle

wójt gminy Tomice

ADAM  KRĘCIOCH      

       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz całej załogi składamy rodzinie oraz bliskim zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia.      

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Marcyporęba


       W dniu 4.08.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Marcyporębie, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2,5/16 pod dowództwem dh. Grzegorza Orgala prowadzone w upalnym słońcu polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru 10 arów suchej trawy na łące  oraz na niedopuszczeniu do przeniesienia się płomieni na pobliski zagajnik. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego w obecności prezesa Zarządu OSP - dh. Józefa Kuflowskiego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zdaniem członków zespołu kontrolnego OSP Marcyporęba zrealizowała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

 

LIPIEC 2015 ROKU

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Klecza


       W dniu 30.07.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz st. kpt. Marek Nowak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Kleczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/24 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Piotra Stopy prowadzone w pełnym słońcu polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru suchej trawy na łące  oraz na niedopuszczeniu do przeniesienia się płomieni na pobliski garaż i zagajnik. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Klecza wykonała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

        

Tekst i foto: JK

 

Przekazanie kolejnego przedmiotu na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

    W dniu 20 lipca 2015 roku komendant powiatowy PSP w Chrzanowie bryg. Marek Bębenek przekazał niezwykle oryginalny dar przeznaczony na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy poszkodowanemu w lutym 2015 roku Druhowi Tomaszowi Wołczykowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce.

        Tym razem do przedstawicieli Społecznego Komitetu "Pomoc dla Tomka" trafi drewniana kapliczka św. Floriana wykonana przez Pana Mariana Malickiego - florianistę z Wrocławia.

 

 

       Przypominamy, że na boisku sportowym w Paszkówce w ramach koncertów charytatywnych wystąpią następujące zespoły:

- 24.07.2015 roku: zespoły Ensemble, Golec uOrkiestra, Caro,

- 31.07.2015 roku: zespoły Caro i Piersi.

    

Więcej o  szczegółach koncertów ramach akcji "Pomoc dla Tomka":

Facebook - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst i foto: JK

 

Mł. asp. Paweł Woźnica - ponownie mistrzem Polski w kolarstwie górskim w zjeździe MTB Downhill w kategorii "Hobby Full"

    Miło nam powiadomić, że w dniach 18-19.07.2015 roku po raz kolejny mł. asp. Paweł Woźnica z JRG Andrychów został mistrzem Polski w kolarstwie górskim w zjeździe MTB Downhill w kategorii "Hobby Full". Nasz kolega-strażak powtórzył ubiegłoroczne osiągnięcie, tym razem okazując się bezkonkurencyjny na stokach Śnieżnicy koło Kasiny Wielkiej.

       W rywalizacji polegającej na jak najszybszym pokonaniu trasy o długości kilku tysięcy metrów pełnej stromizn, dziur i innych przeszkód przystąpiło w kilku kategoriach prawie 200 zawodniczek i zawodników - w kategorii "Hobby Full" mł. asp. Paweł Woźnica w pokonanym polu pozostawił 61 zawodników z Polski i Rosji.

 

 

 

 

 

       

Tekst: JK

Foto: @Tomasz Dyniec

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Nidek


       W dniu 16.07.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Antoni Hutniczak oraz asp. sztab. Jarosław Mazur przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nidku. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Nidku, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBA 3,5/16 prowadzone w doskwierającym upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych elementów zgromadzonych na balkonie obiektu użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Nidek wykonała postawione zadania na poziomie bardzo dobrym.

       

Tekst: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Zebrzydowice


       W dniu 16.07.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Zebrzydowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2/24 prowadzone w doskwierającym upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych elementów zgromadzonych na tarasie obiektu użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Zebrzydowice zrealizowała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

 

       

Tekst i foto: JK

 

 

Przekazanie przedmiotów na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

       W dniu 6.07.2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach odbyło się spotkanie, w czasie którego przedstawiciele Komitetu Społecznego o nazwie "Pomoc dla Tomka" otrzymali kolejne przedmioty przeznaczone na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy poszkodowanemu w lutym 2015 roku Druhowi Tomaszowi Wołczykowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce.

        Na ręce przedstawicieli Społecznego Komitetu: prezesa Zarządu OSP Paszkówka, druha Krzysztofa Kucharczyka oraz komendanta gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy, druha Zdzisława Orgala dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach, ppłk. Marek Wrona złożył kilkanaście prac plastycznych i rzeźbiarskich wykonanych przez osadzonych w zakładzie karnym a zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk przekazał koszulkę sportową zaprojektowaną specjalnie na tegoroczną edycję Ogólnopolskich Zawodów Strażackich "Firefighter Combat Challenge - Wadowice 2015".

       Warto przypomnieć, ze kilkanaście dni wcześniej komendant powiatowy PSP w Wadowicach, bryg. Paweł Kwarciak na ten sam cel przeznaczył hełm pożarniczy oraz wodną gaśnicę mgłową.

 

 

 

       Przypominamy, że licytacja wszystkich przedmiotów zebranych od darczyńców przez Komitet Społeczny "Pomoc dla Tomka" zostaną przeprowadzone m.in. w czasie dwóch koncertów charytatywnych, które odbędą się na boisku sportowym w Paszkówce:

- 24.07.2015 roku: zespoły Ensemble, Golec uOrkiestra, Caro,

- 31.07.2015 roku: zespoły Caro i Piersi.

    

Więcej o  szczegółach koncertów ramach akcji "Pomoc dla Tomka":

Facebook - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst i foto: JK

 

Wycieczka strażaków KP PSP Wadowice do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach - Pyrzowicach

      W dniu 4.07.2015 roku 12-osobowa grupa funkcjonariuszy KP PSP Wadowice, której trzon stanowili strażacy zmiany II JRG Andrychów, miała okazję zwiedzić Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach - Pyrzowicach. W ramach wycieczki przedstawiciele wadowickiej KP PSP zapoznali się m.in. ze strukturą organizacyjną, zasadami funkcjonowania, zadaniami i wyposażeniem Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach.

       W trakcie wizyty na lotnisku andrychowscy i wadowiccy strażacy mieli okazję obserwować pokazowe działanie nowoczesnych pożarniczych samochodów ratowniczo-gaśniczych LSRG Katowice Airport, sposoby wykorzystywania specjalistycznego sprzętu Straży Granicznej służącego do likwidacji zagrożeń terrorystycznych a także zwiedzić wybrane obiekty portu lotniczego.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum