UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesuenno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

 

 

 

Spotkanie okolicznościowe w Domu Strażaka w Przytkowicach z okazji udziału dziewcząt i chłopców z OSP Przytkowice w XIV Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Olsztyn 2014"

       W dniach 5-7.09.2014 roku na obiektach sportowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozegrano XIV Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięły reprezentujący Małopolskę dziewczęta i chłopcy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytkowicach. 

       W rywalizacji w trzech konkurencjach zasadniczych (musztra, bieg sztafetowy i rozwinięcie  bojowe), w której udział wzięło prawie pięciuset nastolatków z całej Polski (19 MDP dziewcząt i 19 MDP chłopców), młodzież z OSP Przytkowice zaprezentowała się wyjątkowo pozytywnie, zajmując w większości swoich startów czołowe lokaty:

- w konkurencji musztry drużyn chłopców: III miejsce,

- w klasyfikacji generalnej drużyn chłopców: IV miejsce,

- w klasyfikacji generalnej drużyn dziewcząt: X miejsce.

       Dodatkowo, drużyna mieszana (troje dziewcząt i trzech chłopców) zajęła II miejsce w zawodach ratownictwa wodnego.

       Warto zauważyć, że młodzi adepci pożarnictwa oprócz rywalizacji typowo sportowej, mieli okazję do licznych spotkań integracyjnych z rówieśnikami z innych rejonów kraju, zwiedzenia ciekawych miejsc, wzięli także udział w Apelu Poległych poświęconym pamięci ratowników, którzy zginęli, niosąc pomoc ofiarom pożarów, wypadków i katastrof.

       Doceniając osiągnięcia druhen i druhów z OSP Przytkowice, komendant powiatowy PSP w Wadowicach – mł. bryg. Paweł Kwarciak w dniu 16.10.2014 roku na kameralnym spotkaniu w Domu Strażaka w Przytkowicach, na które oprócz dziewcząt i chłopców z MDP przybyli również ich opiekunowie oraz członkowie Zarządu OSP Przytkowice, uhonorował młodzież okolicznościową pamiątką ich sportowych osiągnięć.

       W trakcie spotkania dzielono się wrażeniami z niedawno zakończonych mistrzostw oraz wspominano najciekawsze momenty sportowej rywalizacji uwiecznione na licznych fotografiach.

 

 

Tekst: JK

Foto: OSP Przytkowice

 

 

 

 

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego "Wytwórnia Pasz De Heus 2014"

W dniu 8.10.2014 roku na obiektach Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach przeprowadzono zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  

Celem ćwiczeń, w czasie których gaszono pozorowany pożar obiektów produkcyjnych oraz ewakuowano dwóch pracowników i udzielano im kwalifikowanej pierwszej pomocy było m.in.:

-  - zapoznanie uczestników ćwiczeń z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz możliwymi  utrudnieniami podczas prowadzenia działań w tego typu obiektach,

-  - sprawdzenie umiejętności i możliwości personelu Wytwórni Pasz „De Heus” w zakresie znajomości sposobów postępowania na wypadek pożaru a także sprawdzenie działania głównego wyłącznika prądu w zakładzie i funkcjonalności zbiornika p-poż.,

-  - sprawdzenie i aktualizacja wybranych elementów „Powiatowego Planu Ratowniczego dla powiatu wadowickiego”.

-  - sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów PSP i OSP w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (ze szczególnym uwzględnieniem SH-40 i SH-25), oraz działań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie gaszenia pożarów w obiektach produkcyjno-magazynowych,

-  - doskonalenie alarmowania oraz sprawdzenie sprzętu, systemów i organizacji łączności podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

-  - doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem łączności, sprzętem do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, różnorodnym sprzętem ratowniczym a także sprzętem gaśniczym,

-  - sprawdzenie skuteczności i dostępności zaopatrzenia wodnego,

-  - doskonalenie działania funkcyjnych sztabu Komendanta Powiatowego PSP w czasie wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

       W ćwiczeniach oprócz kilku zastępów Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP Wadowice: GBARt 2,5/16, GCBArt 9,5/65, SCD 30, SLOp z JRG Wadowice, GCBARt 5/40, SLRR z JRG Andrychów; KP PSP Oświęcim: SCH 40, KM PSP Kraków: SH 25) udział wzięło kilkudziesięciu druhów z 9 jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego (GBARt 2,5/28 z OSP Chocznia, GCBA 5/24 z OSP Inwałd, GBARt 2,5/16 z OSP Przytkowice, GCBA 5/20 z OSP Brzeźnica, GBA 2/26 z OSP Spytkowice, GBA 1,6/16 OSP Bachowice, GCBA 4/24 z OSP Ryczów,  GLBM 0,3/8 z OSP Miejsce i GLM 8 z OSP Półwieś) a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, pracownicy Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach oraz Urzędu Gminy w Spytkowicach a także aplikacyjnie pogotowia energetycznego, pogotowia gazowniczego i jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

       Należy dodać, że część praktyczna poprzedzona została ćwiczeniami aplikacyjnymi, w czasie których funkcyjni KP PSP Wadowice, w tym członkowie sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach wypracowali najważniejsze decyzje oraz sposoby przeprowadzenia akcji ratowniczej w przyjętych założeniach ćwiczebnych. 

        Pozorowane działania ratownicze obserwowane m.in. przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Pawła Kwarciaka, kierownika Wytwórni Pasz "De Heus" w Spytkowicach - Pana Zygmunta Kolasę, naczelnika Wydziału Prewencji KP Policji w Wadowicach - podinsp. Marka Żaka, wójta Gminy Spytkowice - Pana Mariusza Krystiana zostały pozytywnie ocenione zarówno przez wspomnianych obserwatorów, jak i przez rozjemców, którymi byli wytypowani strażacy KP PSP Wadowice.

 

 

 

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i Z. Kolasa

 

 

 

WRZESIEŃ 2014 ROKU

 

 

Wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Wieprzu

 

       W dniu 9.09.2014 roku o godz. 645 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach przyjął zgłoszenie, że w miejscowości Wieprz w powiecie wadowickim doszło do wybuchu gazu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Zgłoszenia dokonał przejeżdżający w pobliżu strażak KP PSP Wadowice będący po służbie, który jako pierwszy, przy wykorzystaniu zestawu ratownictwa medycznego otrzymanego od przybyłego na miejsce zdarzenia zastępu z OSP Wieprz, przystąpił do udzielania pomocy osobom poszkodowanym do czasu przybycia na miejsce zespołu ratownictwa medycznego.

 

       Działania zastępów uczestniczących w akcji ratowniczej (JRG Andrychów: GCBARt 5/40 i GBARt 2,5/24, OSP Wieprz: GBARt 25/16 GBA 2,5/16 oraz OSP Nidek: GBA 3,5/16) polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych wody na objętą pożarem druga kondygnację budynku oraz zabezpieczeniu miejsca wybuchu.

       Po dokonaniu rozpoznania dowódca zastępu GBARt 2,5/24 JRG Andrychów stwierdził, że w wyniku wybuchu gazu (prawdopodobnie ulatniającego się   z instalacji kuchenki gazowej) doszło do całkowitego zniszczenia południowej ściany budynku na poziomie piętra oraz częściowego zniszczenia zachodniej ściany i żelbetowego stropodachu. W wyniku gwałtownego pożaru poparzeń I i II stopnia doznała 87-letnia właścicielka budynku. Po założeniu opatrunków hydrożelowych na miejsca oparzeń poszkodowaną przekazano pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego a następnie załodze śmigłowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zastęp. Na miejsce działań ratowniczych przybył komendant powiatowy PSP w Wadowicach - mł. bryg Paweł Kwarciak, który przejął kierowanie działaniem ratowniczym. Po zlokalizowaniu i wyniesieniu na zewnątrz butli na gaz propan-butan zastępy przystąpiły do zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami wtórnymi (dalszym zawaleniem) poprzez użycie drewnianych stempli i belek. Ponadto przeszukano pogorzelisko i gruzowisko w celu dogaszenia ognisk pożaru oraz założono plandeki w celu ochrony budynku przed zalaniem. Działania ratownicze zakończono o godz. 10:53 po czym miejsce zdarzenia przekazano synowi poszkodowanej wraz z całkowitym zakazem użytkowania obiektu do czasu podjęcia decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

 

 

SIERPIEŃ 2014 ROKU

 

 

III Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Izdebnik 2014"

       W dniu 30.08.2014 roku na terenie sołectwa Izdebnik przeprowadzono III Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym udział wzięło 13 drużyn reprezentujących 8 zarządów miejskich/gminnych Związku OSP RP z terenu powiatu.

       Organizatorem rajdu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wadowicach, a współorganizowali imprezę Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku (pełniąca jednocześnie rolę gospodarza rajdu) oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.   

       Po oficjalnym rozpoczęciu rajdu, którego dokonali Starosta Wadowicki i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – druh Jacek Jończyk, prezes Zarządu OSP Izdebnik – druh Marek Kwaśnica oraz wiceprzewodniczący komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – druh Mateusz Żukowski, uczestnicy rozpoczęli zmagania na trasie.

       Na podstawie wyników uzyskanych przez startujące w rajdzie drużyny w kilku konkurencjach: „wyposażenie drużyny”, „pierwsza pomoc”, „mini-ćwiczenie bojowe”, „test wiedzy ratowniczo-turystycznej dla opiekunów MDP”, „test wiedzy ratowniczo-turystycznej dla MDP”, „na biwaku”, „jaki to sprzęt”, „sokole oko” oraz „chrońmy przyrodę” zespół sędziowski złożony z przedstawicieli komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach uzupełniony przez członków OSP Brzezinka, OSP Wadowice, strażaków KP PSP Wadowice oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Andrychów sklasyfikował reprezentacje MDP w następujący sposób:

1. MDP z OSP Kaczyna,

2. MDP z OSP Inwałd,

3. MDP z OSP Roczyny.

       Dalsze miejsca zajęły MDP z OSP Witanowice, MDP z OSP Wysoka, MDP z OSP Izdebnik, MDP z OSP Łękawica, MDP z OSP Targanice Górne, MDP z OSP Jaszczurowa, MDP z OSP Wadowice, MDP z OSP Lanckorona, MDP z OSP Tomice i MDP z OSP Brzeźnica.          

       Najmłodszymi uczestnikami rajdu byli: druhna Zuzanna Rajda oraz druh Wiktor Gondko (oboje z MDP z OSP Roczyny).

       Rajd został przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - na uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie organizacyjne członków OSP Wadowice i OSP Brzezinka a przede wszystkim druhen i druhów OSP Izdebnik na czele z prezesem Zarządu OSP, dh. Markiem Kwaśnicą.

       Należy dodać, że wsparcia finansowego lub rzeczowego organizatorom rajdu udzieliły: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Gmina Lanckorona, Zarząd LKS „Jubilat” w Izdebniku, Pan Mirosław Kopyto z Gospodarstwa Agroturystyczno-Edukacyjnego „Zwierzyniec Kopytkowo” w Izdebniku, Panowie Stanisław Trela, Lucjan Turek i Krzysztof Turek z Zakładu Wyrobów Piekarniczych i Cukierniczych S.C. w Izdebniku, Pan Artur Bajer z Firmy Handlowo-Usługowej Sp. J. „ART-POL” w Izdebniku, Pan Tadeusz Ryś z Fabryki Mebli „RYŚ” Sp. z o.o. w Krzywaczce, Nadleśnictwo Andrychów oraz leśniczy Pan Zbigniew Warmuz a także Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach. 

       Na zakończenie rajdu, po spożyciu przez wszystkich obecnych ciepłego posiłku oraz ogłoszeniu wyników, uczestnicy zmagań otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe koszulki sportowe oraz dyplomy, a najlepsze drużyny dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu turystycznego.

       Warto wspomnieć, że uczestnikom, obserwatorom oraz organizatorom rajdu zaprezentowała się drużyna „Sikieratek” z OSP Witanowice - nieformalna najmłodsza MDP funkcjonująca w naszym powiecie. Dziewczynki i chłopcy pod troskliwym okiem swoich opiekunów przeprowadzili akcję ratowniczą, gasząc pożar sterty słomy oraz udzielając pierwszej pomocy rannej osobie, zyskując tym samym ogromne uznanie i sympatię zgromadzonych.

       Na kolejny rajd organizatorzy zapraszają jak zwykle już za rok.

 

 

Tekst: JK

Foto: G. Świątek

 

 

 

Ogólnopolskie zawody pn. „Strażackie Wyzwanie” w formule "Firefighter Combat Challenge"

       W dniach 29-30.08.2014 roku pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, Starosty Wadowickiego - Jacka Jończyka oraz Burmistrza Andrychowa - Tomasza Żaka na Placu Mickiewicza w Andrychowie rozegrane zostały ogólnopolskie zawody strażaków  "Firefighter Combat Challenge", których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach oraz wadowickie Koło Terenowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

       W zawodach formuły FCC, przy pięknej pogodzie, rywalizowało 76 strażaków z Polski i Słowacji w startach indywidualnych oraz 70 strażaków w rywalizacji tzw. tandemów. Zawodnicy wyposażeni  w umundurowanie specjalne, hełm, rękawice i obuwie specjalne oraz aparat powietrzny z podpiętą do niego maską wykonywali na czas szereg niezwykle wyczerpujących zadań polegających na wbiegnięciu z pakietem węży strażackich na 12-metrową konstrukcję imitującą klatkę schodową, wciągnięciu na szczyt wieży przy pomocy linki ratowniczej zwiniętych węży pożarniczych, zbiegnięciu z konstrukcji i przesunięciu specjalnego metalowego elementu konstrukcyjnego poprzez wielokrotnie uderzanie weń 5-kilogramowym młotem, rozciągnięciu nawodnionej linii gaśniczej oraz strąceniu prądem wody specjalnej tarczy i na koniec - przeciągnięciu 80-kilogramowego manekina do linii mety.

       Zawodom, których organizację wsparły liczne podmioty i instytucje, o których warto przeczytać na oficjalnej stronie internetowej FCC (www.wadowicefcc.com.pl), towarzyszyło szereg atrakcji: odbyły się m.in. pokazy wyrzutu gorącego oleju i gaszenia pożarów cieczy palnych, stanowisko "Spróbuj sam” czyli mini FCC, mała wioska pożarnicza oraz prezentacja hydraulicznego sprzętu ratowniczego w trakcie symulowanego uwalniania osoby poszkodowanej  z wraku samochodu; dzieci i dorośli mieli możliwość zmierzenia się ze ścianką wspinaczkową a także obejrzenia prototypów nowoczesnych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

       Uroczyste zakończenie zawodów połączone z wręczeniem pucharów, dyplomów oraz nagród uświetnili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie - Roman Babski, Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - mł. bryg. Paweł Kwarciak oraz jego zastępca - mł. bryg. Paweł Szczepańczyk.

WYNIKI:

Kategoria: kobiety.
1. Agnieszka Figuła - KM PSP Kraków: 4:11,27 min.

2. Marta Ryba - OSP Łękawica: 5:08,66 min.

3. Magdalena Kocińska - TFA TEAM Toruń: 6:09,91min.

 

Kategoria:  mężczyźni do lat 30 - M30.

1. Mateusz Nogajski - TFA TEAM Toruń: 1:41,15 min.

2. Paweł Hess - KW PSP Katowice: 1:41,77 min.

3. Marek Salacha - OR HaZZ Michalovce: 1:45,86 min.

 

Kategoria: mężczyźni powyżej 30 lat -  M45.

1. Radosław Komorek - TFA TEAM Szczecin: 1:33,92 min.

2. Marcin Zdziebło - KW PSP Katowice: 1:41,55 min.

3. Krzysztof Plesner - TFA TEAM Szczecin: 1:44,19 min.

 

Kategoria: tandem.

1. TFA TEAM Szczecin (Paweł Kocoń, Radosław Komorek): 1:20,96 min.

2. Bielsko-Biała (Paweł Hess, Daniel Góralczyk): 1:26,06 min.

3. TEAM Choszczno 1 (Karol Kuligowski, Radosław Gwadera): 1:27,02 min.

 

Kategoria: sztafeta.

1. TFA TEAM Szczecin: 1:14,57 min.

2. TEAM Choszczno: 1:15,32 min.

3. KW PSP Katowice: 1:21,87 min.

 

Kategoria: open.

1. Radosław Komorek - TFA TEAM Szczecin: 1:33,92 min.

2. Mateusz Nogajski - TFA TEAM Toruń: 1:41,15 min.

3. Marcin Zdziebło - KW PSP Katowice: 1:41,55 min.

 


 

Tekst; JK

Foto: Robert Wlezień 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum