KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Kliknij foto

 

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

Kilka dodatkowych porad na okres zimowy: kliknij

 

UWAGA - BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE!

 

Wskazania dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - porady opracowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

LUTY 2017 ROKU

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie i list ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA a także w sprawie tzw. ustawy modernizacyjnej

       Przemówienie  i list ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka.

Treść przemówienia- otwórz film

 

Treść listu - otwórz pismo

 

 

 

 

 

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej

       W dniu 8 lutego 2017 roku wiceminister Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował wystąpienie do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Treść wystąpienia - otwórz plik

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 

AKTUALIZACJA

 


      W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wadowickiego w dniu 7.02.2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

       W posiedzeniu  udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownicy urzędów miast i gmin, na terenie których występuje obszar zagrożenia wirusem (Brzeźnica i Spytkowice).

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach - Wojciech Wójcik omówił dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia na terenie powiatu wadowickiego wynikające z rozporządzeń Wojewody Małopolskiego, podkreśliwszy przy tym ponownie, że wirus HPAI nie jest groźny dla ludzi i że według stanu na dzień 7.02.2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli przez służby weterynaryjne w gospodarstwach domowych w powiecie wadowickim nie stwierdzono przypadku zachorowania ptactwa na wirus ptasiej grypy.
       W czasie posiedzenia zwracano uwagę na konieczność przestrzegania przez hodowców nakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2017 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.
       Spotkanie zakończono przedstawieniem dalszych zadań do realizacji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.

 

 

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

 

Tekst: JK za www.powiat.wadowice.pl

Foto: www.powiat.wadowice.pl

 

 

 

 

 

XIX Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa

       W dniu 4 lutego 2017 roku, już po raz dziewiętnasty w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach rozegrano Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. 
       Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach,
a współorganizatorami - Oddział Gminny Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach (jednocześnie współgospodarz turnieju), Szkoła Podstawowa w Witanowicach (jednocześnie gospodarz turnieju) i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie sprawy związane z organizacją, koordynacją oraz przeprowadzeniem turnieju, jak co roku, realizowała komisja ds. młodzieży funkcjonująca  pod przewodnictwem dh. Antoniego Kwarciaka w strukturach wadowickiego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

       Nad przebiegiem rywalizacji  czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg Jacka Kolbra, składająca się ze strażaków KP PSP w Wadowicach (asp. Krzysztof Kobielus, mł. asp. Bogdan Charnas, ogn. Piotr Stopa, sekc. Michał Janicki) oraz kilku członków komisji ds. młodzieży Oddziału Powiatowego Związku OSP RP (dh. Elżbieta Gałuszka, dh mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk, dh Grzegorz Antos, dh Marek Lenart, dh Adam Kociołek, dh Franciszek Prokurat ) i dodatkowo dh. Alicja Lenart z OSP Brzezinka a obsługę techniczną zapewnili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach pod dowództwem dh. Jarosława Janusa oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Witanowicach.

        Tegoroczna impreza sportowa finansowana była ze środków Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, OSP Witanowice, a także z funduszy wyasygnowanych przez Powiat Wadowicki i Gminę Tomice oraz przez indywidualnych darczyńców.

 

       W turnieju udział wzięły dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat z MDP reprezentujących poszczególne oddziały miejskie/gminne Związku OSP RP. Zmagania obserwowało liczne grono zaproszonych gości oraz funkcyjnych Związku OSP RP, m.in. przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Jan Gębala, przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz, członkowie Rady Powiatu Wadowickiego - Józef Łasak i Franciszek Żmuda, wójt Gminy Tomice - Witold Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Tomice - Zygmunt Szymczak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i równocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Zbigniew Malaga (jednocześnie naczelnik OSP Spytkowice), członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i równocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach - druh Stanisław Zając, komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Witanowicach -  Tadeusz Kasperek i sołtys Witanowic - Jan Kwarciak.
 

       W wyniku zaciętej rywalizacji w sztafecie hokejowej, układance ratowniczej, ćwiczeniu bojowym, ćwiczeniu bojowym opiekunów, rzucie kółkiem ringo i rzucie piłeczką do wiaderka ustalona została kolejność miejsc na podium:

I miejsce - OSP Jaszczurowa,
II miejsce - OSP Witanowice,

III miejsce - OSP Wieprz.
Dalsze lokaty zajęły: OSP Spytkowice, OSP Leńcze, OSP Łączany, OSP Ponikiew, OSP Inwałd, OSP Radocza.
       Czołowe drużyny uhonorowane zostały okazałymi pucharami, w tym zwycięzcy - pucharem przechodnim prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, a wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, koszulki sportowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny i sportowy).

        Warto dodać, że wyróżniono także najmłodszych uczestników turnieju - okazali się nimi: wśród dziewcząt - Anita Wojtacha z OSP Łączany, wśród chłopców - Filip Janus z OSP Witanowice oraz najlepszego opiekuna, którym został druh Roman Kopeć z OSP Jaszczurowa.

       Należy wspomnieć, że po raz kolejny jedną z atrakcji tegorocznej edycji turnieju był pozakonkursowy start w konkurencjach sztafety hokejowej i układanki ratowniczej Dziecięcej MDP "Sikieratki" z OSP Witanowice.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

 

 

Ferie zimowe 2017 - akcja "Bezpieczne lodowiska"

       Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji jednostek straży pożarnych związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach włączyła się w ogólnopolską akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk.

       Informujemy, że istnieje możliwość udzielenia pomocy przez strażaków KP PSP Wadowice w przygotowaniu lodowiska (ślizgawki) pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

- wystąpienia dyrektora szkoły lub zarządcy terenu/obiektu, na którym ma być zorganizowane lodowisko (boisko szkolne, park, osiedle, itp.) z pisemną prośbą do komendanta powiatowego PSP o pomoc w przygotowaniu ślizgawki (z podaniem terminu i miejsca),

- dołączenie do wspomnianej prośby pisemnej zgody władz samorządowych na pobór wody oraz pisemnej zgody właściciela terenu na wylanie lodowiska,

- odpowiednie przygotowanie przez występującego z przedmiotową prośbą (zgłaszającego) terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku, ziemi lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.

       Przypominamy jednocześnie, że za bezpieczeństwo osób korzystających z przygotowanego lodowiska odpowiada zgłaszający (dyrektor szkoły, zarządca terenu/obiektu).

Tekst: JK.

Foto: www.czyliwiesz.pl

 

 

STYCZEŃ 2017 ROKU

 

Zaproszenie na akcję krwiodawstwa w Targanicach Górnych!

       Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych udostępniamy plakat informujący o akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew", która odbędzie się w Targanicach Górnych w dniu 12.03.2017 roku.

 

Plakat - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o udział w akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew".

 

 

Tekst: JK

 

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 


      W związku z ukazaniem się rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.01.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego w dniu 13.01.2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

       W posiedzeniu  udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownicy urzędów miast i gmin, na terenie których występuje obszar zagrożenia wirusem (Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona).

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach - Wojciech Wójcik omówił dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia na terenie powiatu wadowickiego wynikające z rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, podkreśliwszy przy tym, że wirus HPAI nie jest groźny dla ludzi i że według stanu na dzień 13.01.2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli przez służby weterynaryjne w gospodarstwach domowych w powiecie wadowickim nie stwierdzono przypadku zachorowania ptactwa na wirus ptasiej grypy.
       W czasie posiedzenia zwracano uwagę na konieczność przestrzegania przez hodowców nakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.01.2017 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego.
       Spotkanie zakończono przedstawieniem dalszych zadań do realizacji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.

 

 

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

 

Tekst: JK za www.powiat.wadowice.pl

Foto: www.powiat.wadowice.pl

 

 

 

Dwa konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży:  "Ognista krzyżówka" oraz "Przygody Iskierki i Płomyka"

 

       Informujemy, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje dwa konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, których celem jest propagowanie treści dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

- "Ognista krzyżówka": regulamin

- "Przygody Iskierki i Płomyka": regulamin

Więcej informacji na stronie internetowej KG PSP: czytaj...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popularyzacja konkursów na terenie powiatu wadowickiego...

 

 

 

 

 

Tekst: JK

Foto: OSP Targanice Górne, SP Witanowice i JK

 

 

 

GRUDZIEŃ 2016 ROKU

 

Betlejemskie Światło Pokoju w KP PSP Wadowice


       W dniu 20.12.2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach świąteczną wizytę złożyli harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego - phm. Dagmara Duda, dh. Nikola Garb i dh. Krystian Bobak, przekazując na ręce strażaków symbol miłości, pokoju, ciepła i nadziei czyli "Betlejemskie Światło Pokoju" oraz świąteczne życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

       Przypominamy, że "Betlejemskie Światło Pokoju" to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowało w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje obecnie prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów a następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają "Betlejemskie Światło Pokoju" od skautów słowackich na przejściu granicznym w Łysej Polanie w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w "Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju", zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", "Światło" trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. "Betlejemskie Światło Pokoju" z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują "Betlejemskie Światło Pokoju" również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

 

 

Tekst: JK

Foto: L. Strojny

 

 

Świąteczna wizyta członków młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Łączany w KP PSP Wadowice


       W dniu 15.12.2016 roku Komendę Powiatową PSP w Wadowicach odwiedzili, wraz z prezesem Zarządu OSP - dh. Markiem Dziędzielem i opiekunem MDP - dh. Miłoszem Grzesiakiem, członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach. Dziewczęta i chłopcy życzyli funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej "dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym", wręczając strażakom KP PSP Wadowice przepiękne, własnoręcznie wykonane świąteczne stroiki. Zwieńczeniem krótkiej lecz bardzo sympatycznej wizyty było wykonanie wspólnej pamiątkowej fotografii.

 

   

Tekst i foto: JK

 

 

Spotkania szkoleniowe dla funkcyjnych OSP z terenu powiatu wadowickiego

 

       W połowie grudnia 2016 roku strażacy Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach przeprowadzili szkolenia doskonalące dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W szkoleniach, które odbyły się w dniach 10.12.2016 roku (w ramach posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach), 14.12.2016 roku w Domu Strażaka w Choczni oraz 16.12.2016 roku w Tomicach (w ramach posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP) udział wzięli m.in. członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, prezesi Zarządów Miejskich/Gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP (łącznie 103 druhen i druhów oraz dodatkowo 8 funkcjonariuszy Policji z rewirów dzielnicowych) omówiono m.in. następującą tematykę:

1. Tlenek węgla - zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Przedstawienie i omówienie kampanii społecznej pn. "Czad i ogień - obudź czujność".

2. Obowiązki właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków związane z przeglądami i konserwacją przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w kontekście pożarów kominowych (pożary sadzy).

3. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG z budżetu państwa - przypomnienie i omówienie zasad ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie, wnioskowanie oraz realizację wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych.

4. Dofinansowanie jednostek OSP z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przypomnienie i omówienie zasad ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie, wnioskowanie oraz realizację wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych.

5. Przestrzeganie zasad bhp w czasie jazdy samochodami uprzywilejowanymi straży pożarnych.

 

 

Tekst: JK

Foto: JRG Wadowice i straz.tomice.pl

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Łekawica i OSP Koziniec Centrum


       W dniu 9.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy i Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec Centrum.

 

OSP Łękawica  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Łękawicy, członkowie zespołu inspekcyjnego w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP - dh. Bogdana Ryby sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBM 2,5/15 pod dowództwem dh. Marty Ryby polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w przydomowym garażu.

 

 

OSP Koziniec Centrum  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP na plac obok WDK w Kozińcu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GCBARt 3,2/16 pod dowództwem dh. Dariusza Dyrcza polegały na ewakuowaniu osoby z domowego garażu oraz zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru samochodu osobowego.

 

 

       W czasie prowadzonych przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice w obu przypadkach przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remiz OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednosteki - OSP Łękawica otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą, OSP Koziniec Centrum - ocenę dobrą.

          

Tekst i foto: JK

 

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniach 7.12.2016 roku (na bazie JRG Andrychów) oraz 8.12.1016 roku (na bazie JRG Wadowice) Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkoleń, w których udział wzięło łącznie 69 członków OSP, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Wadowicach - podkom. Paweł Migdałek oraz funkcjonariusze KP PSP w Wadowicach:  mł. bryg. Jacek Kolber, asp. Wojciech Dragan i strażacy obu JRG przedstawili kierowcom OSP następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z omawianą tematyką.

 

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Radocza


       W dniu 7.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Radoczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GCBARt 3/24 pod dowództwem dh. Jerzego Rączki polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Radocza otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Mucharz


       W dniu 2.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed siedzibę jednostki, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBARt 2/16 pod dowództwem dh. Pawła Rybaka polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w kontenerze na śmieci. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących ratowników OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz sposobów prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Mucharz otrzymała ocenę bardzo dobrą.

 

 

           

Tekst i foto: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum