UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

MAJ 2016 ROKU

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Zebrzydowice


       W dniu 19.05.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach. Przebieg inspekcji obserwował komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej - dh Stanisław Brózda a także trzej kadeci SA PSP Kraków odbywający praktykę zawodowa w KP PSP Wadowice. 

 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Zebrzydowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2/24 pod dowództwem dh. Mariusza Opyrchała polegały na ewakuacji poszkodowanej osoby, udzuieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu osobowego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Zebrzydowice otrzymała ogólną ocenę pozytywną.

 

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w VIII Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2016"

W dniu 14.05.2016 roku strażacy KP PSP Wadowice wzięli udział  w VIII Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2016" zorganizowanej na wadowickim Placu Jana Pawła II przez Klub Motocyklowy "Grey Wolves F.G" oraz Klub Motocyklowy Strażaków "Riders of Flames". W ramach imprezy organizatorzy przeprowadzili akcję krwiodawstwa - na uczestników akcji czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez wielu sponsorów i darczyńców. Mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych zgromadzona publiczność mogła podziwiać wiele modeli motocykli, a także oklaskiwać występujące grupy taneczne oraz zespoły muzyczne.
       Wszyscy chętni, zarówno dorośli jak i dzieci, mogli skorzystać również z wiedzy i umiejętności strażaków-ratowników z OSP Wadowice, którzy prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

W ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pod nazwą "Zgaś ryzyko" w akcję "Motoserce 2016" czynnie włączyła się także duża grupa funkcjonariuszy KP PSP Wadowice.
Strażacy JRG Wadowice wspólnie z druhnami i druhami z OSP Wadowice oraz OSP Chocznia zaprezentowali działania ratownictwa technicznego i medycznego w czasie pozorowanego wypadku drogowego motocykla i samochodu osobowego. Tradycyjnie już, nie lada gratką dla widzów okazała się prelekcja oraz pokaz sposobów gaszenia pożarów tłuszczów. Funkcjonariusze KP PSP Wadowice prezentowali ponadto zasady użytkowania oraz zalety różnego typu gaśnic, po raz kolejny w ramach akcji "Nie dla czadu" przedstawiali zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz sposoby ich unikania, a także propagowali akcję społeczną o nazwie "Karta ratownicza w pojeździe". Dodatkową atrakcją przygotowaną przez strażaków dla dzieci i rodziców były zawody zręcznościowe polegające strącaniu kręgli strumieniem wody przy wykorzystaniu hydronetki.    

          

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 

       W dniu 10 maja 2016 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach zorganizowano po raz kolejny powiatowe obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in.: senator RP - Andrzej Pająk, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Marek Bębenek, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - dh Józef Cholewka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – dh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – dh Marian Sołtysiewicz, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński, wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego – Jan Gębala, przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz, obecni i byli komendanci powiatowi PSP lub ich przedstawiciele: st. bryg. w st. spocz. Bogusław Patera, bryg. Piotr Filipek, bryg. Sławomir Kaganek, st. kpt. Andrzej Dybał, mł. bryg. Tomasz Marek, kapelan małopolskich strażaków - ks. mł. bryg. Władysław Kulig, a także pozostali przedstawiciele władz samorządowych – burmistrzowie i wójtowie lub ich reprezentanci, dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach – ppłk Marek Wrona wraz z zastępcą mjr. Jakubem Pindlem, zastępca komendanta powiatowego policji w Wadowicach – nadkom. Marcin Wiśniowski.

       Na uroczystość przybyła także liczna grupa członków wadowickiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na czele z prezesem - st. asp. w st. spocz. Kazimierzem Gurdkiem, prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni  Związku OSP RP oraz przedstawiciele różnych podmiotów, instytucji i firm, które wspierają działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wadowickim.

      Oprawę muzyczną zapewniły połączone siły członków orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni.

     Po złożeniu meldunku zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Kasperka oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, komendant powiatowy PSP - bryg. Paweł Kwarciak przywitał wszystkich przybyłych na strażacki apel gości, funkcjonariuszy i członków OSP a także przedstawił krótką charakterystykę oraz dokonania Państwowej Straży Pożarnej.

       W dalszej części uroczystości najbardziej zasłużonych członków OSP i strażaków PSP uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi, w uznaniu nienagannej służby licznej grupie funkcjonariuszy zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe.

       Oto wykaz odznaczonych strażaków KP PSP Wadowice:

1. Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- brązowa: st. kpt. Mirosław Matusik, st. kpt. Tomasz Kasperek, st. asp. Grzegorz Wider, mł. asp. Piotr Stopa, st. ogn. Wiesław Ryłko oraz mł. asp. Marcin Krupnik, który odznakę otrzymał w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

2. Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":

- złoty: kpt. Andrzej Wojnowski, asp. Łukasz Czwartek,

- srebrny: st. asp. Łukasz Gramatyka, mł. asp. Bogdan Suter, ogn. Mariusz Fryc, mł. ogn. Paweł Gołba, mł. ogn. Andrzej Wróbel I,

- brązowy: asp. Jacek Górski, asp. Leszek Strojny.

    Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali następujący funkcjonariusze KP PSP Wadowice:

- do stopnia młodszego brygadiera: st. kpt. Antoni Hutniczak,

- do stopnia starszego kapitana: kpt. Bartłomiej Kowalski,

- do stopnia kapitana: mł. kpt. Łukasz Walczak, który awans otrzymał w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka,

- do stopnia aspiranta: mł. asp. Wojciech Dragan i mł. asp. Andrzej Góra,

- do stopnia ogniomistrza: mł. ogn. Mariusz Fryc, mł. ogn. Wojciech Płonka, mł. ogn. Artur Pływacz, mł. ogn. Piotr Stopa, mł. ogn. Grzegorz Wojnowski,

- do stopnia młodszego ogniomistrza: st. sekc. Rafał Galus, st. sekc. Sławomir Kensiak, st. sekc. Andrzej Ryłko,

- do stopnia starszego sekcyjnego: sekc. Piotr Gracjasz, sekc. Barłomiej Kachnic, sekc. Piotr Kwarciak, sekc. Marek Odrowąż, sekc. Karol Okręglicki, sekc. Aneta Rąpel, sekc. Łukasz Wawak.

       Należy dodać, że brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" został również uhonorowany były zastępca burmistrza Andrychowa - Tomasz Partyka, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza wyróżniono dh. Mariana Sołtysiewicza i dh. Czesława Stuglika a złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" udekorowany został dh. Mateusz Bąk.

       Za wzorową postawę i osiągnięcia w realizacji zadań służbowych dyplomem specjalnym Komendanta Głównego PSP wyróżniony został asp. sztab. Jarosław Mazur, który dyplom otrzymał w czasie wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

       Warto wspomnieć, że  przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego, wzorem lat ubiegłych, wręczył także specjalną nagrodę dla wyróżniającego się w ostatnim roku strażaka, którą otrzymał mł. bryg. Jacek Kolber; dodatkowo, w uznaniu za wieloletnią współpracę z KP PSP Wadowice, komendant powiatowy PSP uhonorował pamiątkową statuetką dh. Marcelego Czechowicza.

     Na zakończenie goście w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na ogromną złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie straż pożarna i na znaczący wzrost liczby tych zagrożeń w ostatnich latach, podziękowali członkom OSP oraz strażakom PSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego, złożyli też wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności a także realizacji planów związanych z budową nowej siedziby KP PSP Wadowice - zwieńczeniem uroczystości było błogosławieństwo udzielone wszystkim zgromadzonym przez kapelana małopolskich strażaków.

       Na ręce komendanta powiatowego PSP w Wadowicach spłynęły z tej okazji wiązanki kwiatów oraz szereg okolicznościowych adresów, m.in. od Prezesa Rady Ministrów - Beaty Szydło, posłów na Sejm RP - Marka Polaka i Zbigniewa Stanisława Biernata, a także od burmistrzów i wójtów oraz kierowników wielu podmiotów i instytucji z terenu powiatu wadowickiego.

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i Grzegorz Świątek

 

 

 

Udział delegacji KP PSP Wadowice w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

 

     W dniu 3 maja 2016 roku delegacja strażaków KP PSP Wadowice wzięła udział w wadowickich uroczystościach upamiętniających uchwalenie w 1791 roku jednej z najważniejszych ustaw w historii Polski - Konstytucji 3 Maja.

       Reprezentanci KP PSP Wadowice, w tym także poczet sztandarowy JRG Wadowice, podobnie jak samorządowcy a także przedstawiciele i delegacje wielu instytucji i środowisk, szkół, organizacji politycznych i społecznych oraz pozostałych służb mundurowych z terenu powiatu wadowickiego, złożyła symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem polskich żołnierzy przed budynkiem dawnych koszar 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej przy ul. Lwowskiej.

       Po zakończeniu uroczystego apelu, przy dźwiękach melodii patriotycznych w wykonaniu orkiestry złożonej z muzyków z OSP Chocznia i OSP Klecza, uczestnicy obchodów majowego święta przemaszerowali w barwnym pochodzie do Bazyliki Mniejszej pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, gdzie wzięli udział w mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny.

       Warto wspomnieć, że w ramach uroczystości 3-majowych również poczet sztandarowy JRG Andrychów uczestniczył we mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Macieja w Andrychowie a następnie, wraz ze wszystkimi delegacjami oraz przedstawicielami różnych środowisk politycznych, społecznych i instytucji, oddał hołd Ojczyźnie pod tablicą pamiątkową przy ul. Szewskiej w Andrychowie.  

 

 

Tekst: JK

Foto: J. Gawron, WadowiceOnline, MamNewsa

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

       W dniu 2 maja 2016 roku, jak co roku, strażacy KP PSP Wadowice w sposób szczególny uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP o godz. 7.30 w obu jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP powiatu wadowickiego odbyły się uroczyste apele w ramach zmiany służby, w czasie których poczty flagowe przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnęły flagi państwowe ma maszty. Podniosły nastrój tego dnia podkreślała obecność na apelach, obok kadry kierowniczej i dowódczej KP PSP Wadowice oraz strażaków zmian służbowych JRG, także pokaźna liczba zaproszonych gości, wśród których byli wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach na czele z komendantem powiatowym Policji - mł. insp. Piotrem Dziekanowskim, naczelnikiem wydziału prewencji - kom. Sławomirem Urbanowskim oraz komendantem Komisariatu Policji w Andrychowie - nadkom. Arkadiuszem Śniadkiem,  funkcjonariusze Służby Więziennej z dyrektorem Zakładu Karnego w Wadowicach - ppłk. Markiem Wroną i wychowawcą działu penitencjarnego - mjr. Grzegorzem Brańką, pracownicy Działu Pomocy Doraźnej ZZOZ w Wadowicach z kierownikiem - Maciejem Kobielusem oraz  komendant Straży Miejskiej w Andrychowie - Krzysztof Tokarz.       
      Po uroczystych zmianach służby w obu jednostkach przeprowadzono prelekcje, których celem było przypomnienie funkcjonariuszom historii symboli narodowych Rzeczpospolitej Polskiej: hymnu, godła oraz flagi.

Wadowice:

Andrychów:

 

Tekst: JK

Foto: JK i D. Barszczak

 

 

 

Dni ochrony przeciwpożarowej 2016 - akcja "Otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w maju, w którym obchodzone są dni ochrony przeciwpożarowej, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz o regułach postępowania w przypadku ich powstania. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- JRG Wadowice: 33 873-43-98 lub 33 873-43-80,

- JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 870-23-00 lub 33 875-65-34.    

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum