UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 


UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez zalegający na dachach śnieg.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń spowodowanych przez silne mrozy.

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE FERIE!

 

Wskazania dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - porady opracowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Kliknij foto

 

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

AKTUALNOŚCI

 

 

STYCZEŃ 2015 ROKU

 

 

Ferie zimowe 2015 - akcja "Bezpieczne zimowisko  - otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w styczniu i lutym, w miesiącach w których uczniowie korzystają z ferii zimowych, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, o regułach postępowania w przypadku ich powstania a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- dowódca JRG Wadowice: 33 873-43-98,

- dowódca JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 875-65-34.      

 

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

 

Wspólna kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Straży Pożarnej z udziałem mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim - Zbigniewa Bródki pod hasłem "NIE - dla czadu!"


       Aż 20 osób zginęło w pożarach w Święta Bożego Narodzenia 2014 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W kampanię społeczną pod hasłem "NIE - dla czadu!" włączył się mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi – Zbigniew Bródka.

       O szczegółach kampanii "NIE - dla czadu!" można można przeczytać na stronie internetowej MSW: https://msw.gov.pl/ (film poglądowy: ) natomiast o dodatkowym programie ograniczenia liczby ofiar pożarów pod hasłem "Zgaś ryzyko" na stronie internetowej http://www.zgasryzyko.pl/.

 

 

Tekst: JK

Foto: www.msw.gov.pl

 

 

 

 

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"


       KP PSP w Wadowicach informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego do Ciebie każdy wymaga". Jednym z wielu celów konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomości dotyczącej sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

    Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP, a współorganizują konkurs  wszyscy wojewodowie poprzez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

       O wszystkich szczegółach organizacyjnych można przeczytać na stronie internetowej KG PSP: http://www.straz.gov.pl/.

 

 

 

Tekst: JK

Foto: www.kppspradziejow.pl

 

 

Warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

       W dniu 5.01.2015 roku na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach przeprowadzono warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gmin Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Mucharz, Lanckorona i Stryszów, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W warsztatach uczestniczyło 29 członków OSP, którzy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zmian w wytycznych dotyczących ratownictwa medycznego  w ksr-g, zasad dezynfekcji sprzętu stanowiącego wyposażenie zestawu ratowniczego typu R1, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów, sekwencji medycznych działań ratowniczych ze szczególnym uwzglednieniem badania urazowego poszkodowanych oraz zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

       Zajęcia szkoleniowe prowadzone przez strażaków JRG Wadowice pod nadzorem nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego KP PSP Wadowice - asp. Kamila Guguły odbywały się w trzech grupach ćwiczeniowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz wyposażenia do ratownictwa medycznego medycznego z JRG Wadowice i jednostek OSP. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną (POZ) w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

       W dniu 5.01.2015 roku KP PSP Wadowice publikuje, otrzymany za pośrednictwem KW PSP Kraków, wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 WYKAZ - kliknij...

 

 

1.01.2015 roku - rozpoczęcie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania

       KP PSP Wadowice informuje, że od dnia 1.01.2015 roku rusza tzw. Regionalny System Ostrzegania. RSO jest to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiać się będą na ekranach telewizorów na kanałach telewizji regionalnych, a w kolejnych miesiącach także w formie komunikatów sms w telefonach komórkowych.

 

Więcej informacji na temat RSO:

 

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: czytaj więcej...

 

- Małopolski Urząd Wojewódzki: czytaj więcej...

 

 

Tekst: JK

 

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum


        W dniach od 29.12.2014 roku do 2.01.2015 roku zespoły inspekcyjne KP PSP Wadowice, w skład ktorych wchodzili mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk i st. kpt. Henryk Maciejczyk, przeprowadziły inspekcje gotowości operacyjnej kilku ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego (OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum). 

       Po każdorazowym wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków wymienionych OSP, członkowie zespołów inspekcyjnych po sprawdzeniu stanu osobowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych. Działania zastępów inspekcjonowanych jednostek OSP polegały na ugaszeniu pozorowanych pożarów wewnętrznych powstałych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonych przez strażaków OSP akcji gaśniczych członkowie zespołów inspekcyjnych obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Końcową częścią wszystkich inspekcji było sporządzenie protokołu ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny przygotowania jednostek do działań ratowniczych - wszystkie kontrolowane jednostki otrzymały oceny pozytywne.

 

Tekst: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum