UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

MAJ 2015 ROKU

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska


       W dniu 20.05.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej - dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBARt 4,4/20 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru suchej trawy o powierzchni ok. 8 arów oraz ewakuacji i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pożarze (w rolę pozoranta wcielił się przebywający na praktyce zawodowej w KP PSP Wadowice kdt Mikołaj Kierczak z SA PSP Kraków). W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, procedur medycznych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz komendant miejsko-gminny Związku OSP RP przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz dokonanie, na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych, oceny jednostki - w ocenie kontrolujących OSP Kalwaria Zebrzydowska zrealizowała przydzielone zadania w stopniu dobrym.

 

 

     

Tekst i foto: JK

 

 

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 

       W dniu 14 maja 2015 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach zorganizowano po raz kolejny powiatowe obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in.: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP – st. bryg. Piotr Konar, obecni i byli komendanci powiatowi PSP lub ich przedstawiciele: st. bryg. w st. spocz. Bogusław Patera, bryg. Marek Bębenek, mł. bryg. Krzysztof Okrzesik, kapelan małopolskich strażaków - ks. mł. bryg. Władysław Kulig, zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Łukasz Smółka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a zarazem skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – dh Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach – dh Marian Sołtysiewicz, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego – Jan Gębala, przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz, a także pozostali przedstawiciele władz samorządowych – burmistrzowie, wójtowie, członkowie rad miast i gmin, dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach – ppłk Marek Wrona. zastępca komendanta powiatowego policji w Wadowicach – mł. insp. Bogusław Wajdzik, zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Oświęcimiu - mjr Tomasz Lewandowski.

       Na uroczystość przybyła także liczna grupa członków wadowickiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP na czele z prezesem - st. asp. w st. spocz. Kazimierzem Gurdkiem, prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni  Związku OSP RP oraz przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji, które wspierają działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie wadowickim.

      Oprawę muzyczną zapewniły połączone siły członków orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni.

     Po złożeniu meldunku zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP przez dowódcę uroczystości st. kpt. Tomasza Kasperka oraz podniesieniu flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, komendant powiatowy PSP - bryg. Paweł Kwarciak przywitał wszystkich przybyłych na strażacki apel gości, funkcjonariuszy i członków OSP a także przedstawił krótką charakterystykę oraz dokonania Państwowej Straży Pożarnej.

       W dalszej części uroczystości najbardziej zasłużonych członków OSP i strażaków PSP uhonorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i korporacyjnymi, w uznaniu nienagannej służby licznej grupie funkcjonariuszy zostały wręczone awanse na wyższe stopnie służbowe.

       Oto wykaz odznaczonych strażaków KP PSP Wadowice:

1. "Medal za długoletnią służbę":

- brązowy: st. kpt. Mirosław Matusik, mł. kpt. Tomasz Pałosz.

2. Odznaka "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej":

- brązowa: asp. sztab. Bogdan Galas, asp. sztab. Maciej Łysoń, asp. sztab. Andrzej Bąk.

3. Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":

- złoty: mł. bryg. Jarosław Jończy, mł. asp. Szymon Ptaszek,
- srebrny: st. kpt. Tomasz Kasperek, mł. ogn. Artur Pływacz, mł. ogn. Piotr Wiśniowski,
- brązowy: st. kpt. Piotr Kuźma.

    Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali następujący funkcjonariusze KP PSP Wadowice:

- do stopnia brygadiera: mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz,

- do stopnia młodszego brygadiera: st. kpt. Henryk Maciejczyk,

- do stopnia starszego kapitana: kpt. Marek Nowak,

- do stopnia aspiranta sztabowego: st. asp. Andrzej Bąk,

- do stopnia starszego aspiranta: asp. Łukasz Karkoszka,

- do stopnia aspiranta: mł. asp. Łukasz Czwartek, mł. asp. Bogusław Matusiak,

- do stopnia starszego ogniomistrza: ogn. Mariusz Jakubas,

- do stopnia ogniomistrza: mł. ogn. Zbigniew Hajost,

- do stopnia młodszego ogniomistrza: st. sekc. Piotr Kusina, st. sekc. Daniel Płoszczyca, st. sekc. Sławomir Srokosz,

- do stopnia starszego sekcyjnego: sekc. Rafał Kiszczak, sekc. Grzegorz Rokowski, sekc. Adrian Łubik, sekc. Paweł Łysoń, sekc. Grzegorz Penkala.

       Warto wspomnieć, że  przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu, wzorem lat ubiegłych, wręczył także specjalną nagrodę dla st. kpt. Marka Nowaka za szczególny wkład pracy w podnoszenie poziomu ochrony przeciwpożarowej w powiecie wadowickim w minionym roku. Dodatkowo kilku funkcjonariuszy PSP za swoją postawę w czasie działań ratowniczych zostało wyróżnionych dyplomami uznania - byli to: mł. kpt. Jacek Kubera, asp. Łukasz Czwartek, asp. Kamil Guguła, asp. Bogusław Matusika, mł. asp. Piotr Stopa, mł. asp. Maciej Walaszek, mł. ogn. Grzegorz Wojnowski, st. sekc. Michał Wiktor, st. sekc. Andrzej Ryłko oraz sekc. Bartłomiej Kachnic.

       Komendant powiatowy PSP w Wadowicach z okazji 20-lecia funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  uhonorował również byłego komendanta rejonowego PSP w Wadowicach - st. bryg. w st. spocz. Bogusława Paterę, prezesów zarządów wszystkich OSP tworzących od 1995 roku ksr-g w powiecie wadowickim oraz dwóch oficerów wydziału operacyjno-szkoleniowego: mł. bryg. Jacka Kolbra i st. kpt. Mirosława Matusika.  

     W trakcie uroczystości w swoich wystąpieniach goście zwrócili szczególną uwagę na coraz większą złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie straż pożarna i na znaczący wzrost liczby tych zagrożeń w ostatnich latach, podziękowali członkom OSP oraz strażakom PSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego, złożyli też wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Na ręce komendanta powiatowego PSP w Wadowicach spłynęły z tej okazji wiązanki kwiatów oraz szereg okolicznościowych adresów, m.in. od posłanek na Sejm RP - Joanny Bobowskiej i Beaty Szydło.        

      Należy dodać, że niektórzy ze strażaków KP PSP Wadowice wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymali w dniu 15 maja 2015 roku w trakcie uroczystych wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Krakowie.

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i Grzegorz Świątek

 

 

Trening systemu powszechnego ostrzegania ludności

 

     Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach informuje, że w dniu 12.05.2015 roku między godz. 7:00 a godz. 19:00 (termin zapasowy 13.05.2015 roku) zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogólnokrajowe ćwiczenie pk. "Renegade - Kaper 15/I", w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

       W ramach przedmiotowego treningu w syrenach ostrzegawczych zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego zostanie uruchomiony 3-minutowy modulowany sygnał akustyczny.

 

 

 

 Tekst i foto: JK

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w VII Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2015"

W dniu 9.05.2015 roku strażacy KP PSP Wadowice wzięli udział  w VII Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa "Motoserce 2015" zorganizowanej na wadowickim Placu Jana Pawła II przez Klub Motocyklowy "Grey Wolves F.G" oraz Klub Motocyklowy Strażaków "Riders of Flames". W ramach imprezy organizatorzy przeprowadzili akcję krwiodawstwa, w czasie której zebrano ok. 25 litrów krwi - na uczestników akcji, w tym także oddających krew strażaków KP PSP Wadowice, czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez wielu sponsorów i darczyńców. Przy pięknej, słonecznej pogodzie licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać paradę motocyklową, a także oklaskiwać wiele grup tanecznych oraz zespołów muzycznych.
       Wszyscy chętni, zarówno dorośli jak i dzieci, mogli skorzystać również z wiedzy i umiejętności strażaków-ratowników z OSP Wadowice, którzy prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

W ramach ogólnopolskiego programu ograniczenia liczby ofiar pożarów pod nazwą "Zgaś ryzyko" w akcję "Motoserce 2015" czynnie włączyła się także duża grupa funkcjonariuszy KP PSP Wadowice.
Strażacy JRG Wadowice wspólnie z druhnami i druhami z OSP Wadowice zaprezentowali działania ratownictwa technicznego i medycznego w czasie pozorowanego wypadku drogowego motocykla i samochodu osobowego. Nie lada gratką dla widzów okazała się prelekcja oraz pokaz sposobów gaszenia pożarów tłuszczów w pomieszczeniach kuchennych. Funkcjonariusze KP PSP Wadowice prezentowali ponadto zasady użytkowania oraz zalety gaśnic mgłowych i tzw. domowych gaśnic uniwersalnych nowej generacji, po raz kolejny w ramach akcji "Nie dla czadu" przedstawiali zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz sposoby ich unikania, a także propagowali akcję społeczną o nazwie "Karta ratownicza w pojeździe".

Warto wspomnieć, że w trakcie imprezy członkowie OSP Paszkówka prowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz naszego kolegi-strażaka druha Tomasza Wołczyka, który przechodzi kosztowne i długotrwałe leczenie neurologiczne oraz rehabilitację po ciężkim wypadku, któremu uległ w czasie szkolenia pożarniczego w lutym 2015 roku.   

          

 

Tekst i foto: JK

 

 

Udział delegacji KP PSP Wadowice w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja

 

     W dniu 3 maja 2015 roku delegacja strażaków KP PSP Wadowice na czele z komendantem powiatowym PSP - bryg. Pawłem Kwarciakiem wzięła udział w wadowickich uroczystościach upamiętniających uchwalenie w 1791 roku jednej z najważniejszych ustaw w historii Polski - Konstytucji 3 Maja. Reprezentanci KP PSP Wadowice, podobnie jak parlamentarzyści i samorządowcy a także przedstawiciele i delegacje wielu innych instytucji i środowisk, szkół, organizacji politycznych i społecznych oraz pozostałych służb mundurowych z terenu powiatu wadowickiego, uczestniczyła w mszy świętej w intencji Ojczyzny  odprawionej w Bazylice Mniejszej pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny a następnie złożyła symboliczną wiązankę biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem polskich żołnierzy przed budynkiem dawnych koszar 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej przy ul. Lwowskiej w Wadowicach.

       Warto wspomnieć, że komendant powiatowy PSP - bryg. Paweł Kwarciak oraz dowódca JRG Andrychów - st. kpt. Antoni Hutniczak wzięli udział w nadzwyczajnej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Andrychowie poświęconej obchodom 25. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce, wręczając gospodarzom z tej okazji symboliczną pamiątkową statuetkę.  

 

 

Tekst: JK

Foto: Wadowiceonline.pl, Wadowice24.pl, MamNewsa.pl

 

 

Dni ochrony przeciwpożarowej 2015 - akcja "Otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w maju, w którym obchodzone są dni ochrony przeciwpożarowej Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz o regułach postępowania w przypadku ich powstania. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- dowódca JRG Wadowice: 33 873-43-98,

- dowódca JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 875-65-34.      

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

       W dniu 2 maja 2015 roku, tradycyjnie już, strażacy KP PSP Wadowice w sposób szczególny uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP o godz. 7.30 w obu jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP powiatu wadowickiego odbyły się uroczyste zmiany służby, w czasie których poczty flagowe przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnęły uroczyście flagi państwowe ma maszty. Podniosły nastrój podkreślała obecność na zmianie służby w obu JRG komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka, kadry dowódczej JRG oraz funkcjonariuszy i pracowników KP PSP Wadowice.

       Godny podkreślenia jest fakt, że w uroczystej zmianie służby w JRG Wadowice uczestniczyli strażacy i poczet sztandarowy OSP Łękawica, a w apelu w JRG Andrychów - funkcjonariusze Komisariatu Policji w Andrychowie oraz strażacy z OSP Roczyny.   

       Należy dodać, że flagi państwowe na wszystkich obiektach KP PSP Wadowice powiewały przez kolejne dwa dni tj. w czasie Święta Konstytucji 3 Maja oraz w Dniu Strażaka.

 

 

Tekst: JK

Foto: JRG Wadowice, MamNewsa.pl

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum