UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Kliknij foto

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

KWIECIEŃ 2017 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca zwiększenia środków finansowych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych

       W 2017 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ciągu jednego roku - powiedział w piątek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.

 

Treść informacji ze strony Komendy Głównej PSP - czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

Plebiscyt Gazety Krakowskiej pod nazwą "Strażak Małopolski"


       W pierwszych dniach kwietnia 2017 roku ruszył plebiscyt pod nazwą "Strażak Małopolski" organizowany przez Gazetę Krakowską. Na łamach tego regionalnego dziennika oraz na portalach internetowych gazetakrakowska.pl i naszemiasto.pl będą prezentowane sylwetki wyjątkowych strażaków oraz działania jednostek OSP i PSP na rzecz społeczności lokalnych. Organizatorzy chcą także, wykorzystując swoją funkcję edukacyjną, popularyzować wiedzę o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, działania strażaków w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.  Patronat honorowy nad plebiscytem objęli: wojewoda małopolski - Józef Pilch, małopolski komendant wojewódzki PSP - st. bryg. Stanisław Nowak i prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie - druh Edward Siarka.

 

 

Informacja pisemna o plebiscycie:

 

Wszystkie informacje o plebiscycie na stronie internetowej Gazety Krakowskiej: otwórz

 

               

Tekst: JK

Foto: Gazeta Krakowska

 

 

 

Wyróżnienie dla laureata nagrody "Młody Bohater" - ucznia III klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach, Łukasza Pietraszka


       W dniu 12.04.2017 roku na uroczystym świątecznym apelu zorganizowanym w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak oraz oficer prasowy KP PSP Wadowice - mł. bryg. Krzysztof Cieciak wręczyli uczniowi III klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach - Łukaszowi Pietraszkowi dyplom wraz z kompletem upominków przyznanych wadowickiemu laureatowi nagrody pn. "Młody Bohater" przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Leszka Suskiego.

       Warto przypomnieć, że Łukasz Pietraszek wykazał się bohaterską postawą w dniu 9.11.2016 roku, kiedy będąc z wizytą u babci, zauważył zadymienie i pożar na dachu sąsiedniego bloku mieszkalnego na Osiedlu Marcina Wadowity w Wadowicach. Nasz młody bohater nie wahając się, niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu, za pośrednictwem numeru alarmowego 998, dyżurnego Stanowiska Kierowania KP PSP Wadowice, czym przyczynił się do błyskawicznego zadysponowania na miejsce pożaru sił i środków straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych i porządkowych, co pozwoliło na szybką lokalizację pożaru i ewakuację mieszkańców a w efekcie na uratowanie budynku przed całkowitym spaleniem.

       Należy wspomnieć, że w ramach akcji pod nazwą "Młody Bohater" organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji służącej nagradzaniu i promowaniu godnych do naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży, które aktywnie przyczyniły się do ocalenia osób, np. alarmując o niebezpieczeństwie, Łukasz Pietraszek został już w minionym okresie wyróżniony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji - Mariusza Błaszczaka a także burmistrza Wadowic - Mateusza Klinowskiego oraz komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka.

 

 

 

 

               

Tekst: JK

Foto: KP PSP Wadowice, www.policja.pl

 

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa obywateli


       W dniu 4.04.2017 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach wzięli czynny udział debacie społecznej pod hasłem Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływzorganizowanej w Wadowickim Centrum Kultury przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. 
       W trakcie spotkania z przedstawicielami placówek oświatowych, różnych podmiotów i instytucji oraz mieszkańcami omówiono zagadnienia związane z tzw. Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, priorytetowe działania dzielnicowych, funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” oraz działania profilaktyczne realizowane przez Policję.
       Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach przedstawili uczestnikom debaty zagadnienia związane z wypalaniem traw oraz zagrożeniami powstałymi od tlenku węgla a także omówili obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych.

 

               

Tekst: JK

Foto: KP Policji w Wadowicach i KP PSP w Wadowicach

 

 

MARZEC 2017 ROKU

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Wieprz


       W dniu 29.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Marek Nowak i asp. Krzysztof Kobielus przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Wieprzu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBARt 2,5/16 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Grzegorza Cibora polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w pomieszczaniu na I piętrze budynku użyteczności publicznej. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Wieprz otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą.

 

 

 

               

Tekst: JK

Foto: A. Łubik

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska


       W dniu 28.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i bryg. Jerzy Leśniakiewicz w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej - dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GCBARt 4,4/40 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Piotra Buśko polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu, przy współpracy z innym wezwanym aplikacyjnie na miejsce działań zastępem OSP, pozorowanego pożaru powstałego w kotłowni budynku użyteczności publicznej. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

            

Tekst i foto: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Targanice Dolne


       W dniu 27.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Marek Nowak i mł. kpt. Łukasz Sopicki przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Targanicach Dolnych, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBA 2,5/20 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Jacka Curzydły polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru samochodu osobowego oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poparzonemu kierowcy pojazdu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Targanice Dolne otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą.

 

             

Tekst: JK

Foto: Sz. Oboza

 

 

 

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące środków finansowych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych

 Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
       W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Treść wystąpienia - otwórz plik

 

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Spytkowice


       W dniu 6.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach - dh. st. ogn. Tadeusza Dębskiego przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Spytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBA 2/26 pod dowództwem dh. Marcina Berniaka polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu, przy współpracy z innymi wezwanymi aplikacyjnie na miejsce działań zastępami OSP, pozorowanego pożaru powstałego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Spytkowice otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

           

Tekst i foto: JK

 

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Roczyny i OSP Targanice Górne


       W dniu 1.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP - dh. st. kpt. Marka Nowaka przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych.

 

OSP Roczyny  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Roczynach, członkowie zespołu inspekcyjnego  sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępów typu GCBARt 3,5/27 i GLBM 0,2/1 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Zenona Rajdy polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego na dachu niewielkiego obiektu magazynowego stojącego obok remizy OSP.

 

 

OSP Targanice Górne  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP na plac przed nowo wybudowany Dom Strażaka w Targanicach Górnych, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBM 2/8 pod dowództwem prezesa OSP - dh. Sławomira Jończego polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego na dachu niewielkiego budynku gospodarczego położonego obok remizy OSP.

 

 

       W czasie prowadzonych przez strażaków OSP ćwiczebnych akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, jak zawsze uważnie obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice w obu przypadkach przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remiz OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostek - OSP Roczyny otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą, OSP Targanice Górne - ocenę dobrą.

          

Tekst i foto: JK

 

 

Zaproszenie na akcję krwiodawstwa w Targanicach Górnych!

       Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych udostępniamy plakat informujący o akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew", która odbędzie się w Targanicach Górnych w dniu 12.03.2017 roku.

 

Plakat - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o udział w akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew".

 

 

Tekst: JK

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 


      W dniu 3.03.2017 roku ukazało się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

Tekst: JK za www.wiw.krakow.pl

 

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum