KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE FAJERWERKI!

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Kliknij foto

 

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

Kilka dodatkowych porad na okres zimowy: kliknij

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

STYCZEŃ 2017 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 


      W związku z ukazaniem się rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.01.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego w dniu 13.01.2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego.

       W posiedzeniu  udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownicy urzędów miast i gmin, na terenie których występuje obszar zagrożenia wirusem (Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona).

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach - Wojciech Wójcik omówił dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia na terenie powiatu wadowickiego wynikające z rozporządzenia Wojewody Małopolskiego, podkreśliwszy przy tym, że wirus HPAI nie jest groźny dla ludzi i że według stanu na dzień 13.01.2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli przez służby weterynaryjne w gospodarstwach domowych w powiecie wadowickim nie stwierdzono przypadku zachorowania ptactwa na wirus ptasiej grypy.
       W czasie posiedzenia zwracano uwagę na konieczność przestrzegania przez hodowców nakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 10.01.2017 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego.
       Spotkanie zakończono przedstawieniem dalszych zadań do realizacji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.

 

 

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

 

Tekst: JK za www.powiat.wadowice.pl

Foto: www.powiat.wadowice.pl

 

 

 

 

 

 

 

Dwa konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży:  "Ognista krzyżówka" oraz "Przygody Iskierki i Płomyka"

 

       Informujemy, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje dwa konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, których celem jest propagowanie treści dotyczących ochrony przeciwpożarowej:

- "Ognista krzyżówka": regulamin

- "Przygody Iskierki i Płomyka": regulamin

Więcej informacji na stronie internetowej KG PSP: czytaj...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2016 ROKU

 

Betlejemskie Światło Pokoju w KP PSP Wadowice


       W dniu 20.12.2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach świąteczną wizytę złożyli harcerze Hufca Ziemi Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego - phm. Dagmara Duda, dh. Nikola Garb i dh. Krystian Bobak, przekazując na ręce strażaków symbol miłości, pokoju, ciepła i nadziei czyli "Betlejemskie Światło Pokoju" oraz świąteczne życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

       Przypominamy, że "Betlejemskie Światło Pokoju" to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcję zapoczątkowało w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje obecnie prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów a następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają "Betlejemskie Światło Pokoju" od skautów słowackich na przejściu granicznym w Łysej Polanie w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w "Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju", zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP "Głodówka", "Światło" trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. "Betlejemskie Światło Pokoju" z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski. Polscy harcerze przekazują "Betlejemskie Światło Pokoju" również do wschodnich sąsiadów - do Rosji, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

 

 

Tekst: JK

Foto: L. Strojny

 

 

Świąteczna wizyta członków młodzieżowej drużyny pożarniczej z OSP Łączany w KP PSP Wadowice


       W dniu 15.12.2016 roku Komendę Powiatową PSP w Wadowicach odwiedzili, wraz z prezesem Zarządu OSP - dh. Markiem Dziędzielem i opiekunem MDP - dh. Miłoszem Grzesiakiem, członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączanach. Dziewczęta i chłopcy życzyli funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej "dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym", wręczając strażakom KP PSP Wadowice przepiękne, własnoręcznie wykonane świąteczne stroiki. Zwieńczeniem krótkiej lecz bardzo sympatycznej wizyty było wykonanie wspólnej pamiątkowej fotografii.

 

   

Tekst i foto: JK

 

 

Spotkania szkoleniowe dla funkcyjnych OSP z terenu powiatu wadowickiego

 

       W połowie grudnia 2016 roku strażacy Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach przeprowadzili szkolenia doskonalące dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W szkoleniach, które odbyły się w dniach 10.12.2016 roku (w ramach posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach), 14.12.2016 roku w Domu Strażaka w Choczni oraz 16.12.2016 roku w Tomicach (w ramach posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP) udział wzięli m.in. członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, prezesi Zarządów Miejskich/Gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi i naczelnicy OSP (łącznie 103 druhen i druhów oraz dodatkowo 8 funkcjonariuszy Policji z rewirów dzielnicowych) omówiono m.in. następującą tematykę:

1. Tlenek węgla - zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Przedstawienie i omówienie kampanii społecznej pn. "Czad i ogień - obudź czujność".

2. Obowiązki właścicieli, zarządców oraz użytkowników budynków związane z przeglądami i konserwacją przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w kontekście pożarów kominowych (pożary sadzy).

3. Dofinansowanie jednostek OSP z KSRG z budżetu państwa - przypomnienie i omówienie zasad ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie, wnioskowanie oraz realizację wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych.

4. Dofinansowanie jednostek OSP z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - przypomnienie i omówienie zasad ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowanie, wnioskowanie oraz realizację wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych.

5. Przestrzeganie zasad bhp w czasie jazdy samochodami uprzywilejowanymi straży pożarnych.

 

 

Tekst: JK

Foto: JRG Wadowice i straz.tomice.pl

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Łekawica i OSP Koziniec Centrum


       W dniu 9.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy i Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec Centrum.

 

OSP Łękawica  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Łękawicy, członkowie zespołu inspekcyjnego w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP - dh. Bogdana Ryby sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBM 2,5/15 pod dowództwem dh. Marty Ryby polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w przydomowym garażu.

 

 

OSP Koziniec Centrum  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP na plac obok WDK w Kozińcu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GCBARt 3,2/16 pod dowództwem dh. Dariusza Dyrcza polegały na ewakuowaniu osoby z domowego garażu oraz zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru samochodu osobowego.

 

 

       W czasie prowadzonych przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice w obu przypadkach przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remiz OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednosteki - OSP Łękawica otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą, OSP Koziniec Centrum - ocenę dobrą.

          

Tekst i foto: JK

 

 

 

Szkolenie doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych


       W dniach 7.12.2016 roku (na bazie JRG Andrychów) oraz 8.12.1016 roku (na bazie JRG Wadowice) Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zorganizowała i przeprowadziła szkolenia doskonalące kierowców pojazdów uprzywilejowanych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego.

       W trakcie szkoleń, w których udział wzięło łącznie 69 członków OSP, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji w Wadowicach - podkom. Paweł Migdałek oraz funkcjonariusze KP PSP w Wadowicach:  mł. bryg. Jacek Kolber, asp. Wojciech Dragan i strażacy obu JRG przedstawili kierowcom OSP następującą tematykę:

- omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa o ruchu drogowym,

- przypomnienie i omówienie wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się w szczególności do ruchu drogowego uprzywilejowanych pojazdów straży pożarnej, w tym również poruszania się tych pojazdów w kolumnach samochodowych,

- przypomnienie i omówienie wymagań oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej,

- aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

              - sprawy bieżące związane z eksploatacją pojazdów i innego sprzętu mechanicznego w OSP, w tym m.in. przygotowanie do okresu zimowego.

       W trakcie zajęć szkoleniowych prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników a także wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z omawianą tematyką.

 

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Radocza


       W dniu 7.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Radoczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GCBARt 3/24 pod dowództwem dh. Jerzego Rączki polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Radocza otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Mucharz


       W dniu 2.12.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed siedzibę jednostki, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBARt 2/16 pod dowództwem dh. Pawła Rybaka polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w kontenerze na śmieci. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tradycyjnie już, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących ratowników OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz sposobów prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Mucharz otrzymała ocenę bardzo dobrą.

 

 

           

Tekst i foto: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum