UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

 

 

 UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

MARZEC 2015 ROKU

 

 

X Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej

       W dniu 14.03.2015 roku na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Andrychowie rozegrano X Mistrzostwa Gminy Andrychów Strażaków OSP w Piłce Siatkowej. W imprezie, której corocznie organizatorem jest Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie, uczestniczyło prawie 100 zawodniczek i zawodników reprezentujących osiem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Andrychów (w zawodach nie wzięła udziału drużyna OSP Zagórnik).

       W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji obserwowanej przez liczne grono kibiców szósty tryumf w historii mistrzostw odniosła drużyna OSP Targanice Dolne, pokonując w finale reprezentację OSP Inwałd w stosunku 2-0 i stając się tym samym najbardziej utytułowaną drużyną mistrzostw. Trzecią lokatę zajął zespół OSP Sułkowice-Łęg po zwycięstwie 2-0 nad OSP Rzyki. Piąte miejsce w rozgrywkach zajęły ex-equo: OSP Sułkowice-Bolęcina, OSP Roczyny, OSP Andrychów i OSP Targanice Górne.

       Zmagania na parkiecie oprócz licznej rzeszy sympatyków pożarnictwa i sportu obserwował także burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak, dowódca JRG Andrychów - st. kpt. Antoni Hutniczak oraz prezesi i naczelnicy jednostek OSP.  

       Czołowe drużyny zostały nagrodzone okazałymi pucharami, które wręczyli prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie - druh Kazimierz Rajda, komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Andrychowie - druh kpt. Marek Nowak oraz burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak a wszystkie reprezentacje otrzymały dodatkowo pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz piłki do siatkówki.

       Organizacja turnieju została sfinansowana przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Andrychowie oraz Gminę Andrychów przy wsparciu Gimnazjum nr 1 w Andrychowie. 

       Warto dodać, że społeczną obsadę sędziowską turnieju zapewnili: Stanisław Prus, Kazimierz Stysło, Wiesław Malinkiewicz i Kamil Szypuła, a obsługę sekretariatu pod kierownictwem mł. bryg. Jacka Kolbra z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach stanowiły druhny: Kamila Osowska, Patrycja Osowska, Aleksandra Babińska i Magdalena Mazgaj (wszystkie z OSP Roczyny) oraz druh Szymon Oboza (OSP Targanice Dolne).

 

Tekst i foto: JK

 

 

LUTY 2015 ROKU

 

XVII Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa

       W dniu 21 lutego 2015 roku, już po raz siedemnasty, na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach rozegrano Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. 
       Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach,
a współorganizatorami - Oddział Gminny Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach (jednocześnie współgospodarz turnieju), Szkoła Podstawowa w Witanowicach (jednocześnie gospodarz turnieju) i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie sprawy związane z organizacją, koordynacją oraz przeprowadzeniem turnieju, jak co roku, realizowała komisja ds. młodzieży funkcjonująca  pod przewodnictwem dh. Antoniego Kwarciaka w strukturach wadowickiego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

       Nad przebiegiem rywalizacji  czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem st. kpt. Mirosława Matusika mł. bryg. Jacka Kolbra, składająca się ze strażaków KP PSP w Wadowicach (mł. bryg. Jacek Kolber, st. kpt. Henryk Maciejczyk, mł. kpt. Łukasz Walczak, mł. asp. Bogdan Charnas, sekc. Piotr Kwarciak) oraz kilku członków komisji ds. młodzieży Oddziału Powiatowego Związku OSP RP (dh. Elżbieta Gałuszka, dh asp. Krzysztof Kobielus, dh Grzegorz Antos), a obsługę techniczną zapewnili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Witanowicach.

        Tegoroczny turniej finansowany był ze środków Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, OSP Witanowice, a także z funduszy wyasygnowanych przez Powiat Wadowicki i Gminę Tomice oraz przez indywidualnych darczyńców - przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego - Jana Gębalę, członka Zarządu Powiatu Wadowickiego - Franciszka Żmudę, członka Rady Powiatu Wadowickiego - Józefa Łasaka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - dh. Mariana Sołtysiewicza oraz członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie a jednocześnie skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - dh. Antoniego Kwarciaka.

 

       W turnieju udział wzięły dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat z MDP reprezentujących poszczególne oddziały miejskie/gminne Związku OSP RP. Zmagania obserwowali m.in. przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Jan Gębala, członek Zarządu Powiatu Wadowickiego - Franciszek Żmuda, wójt Gminy Tomice - Adam Kręcioch, przewodniczący Rady Gminy Tomice - Zygmunt Szymczak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i równocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - dh Marian Sołtysiewicz, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i jednocześnie naczelnik OSP Łękawica -  dh Bogdan Ryba, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i równocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach - dh Stanisław Zając, komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Witanowicach -  Tadeusz Kasperek.
 

       W wyniku zaciętej rywalizacji w sztafecie hokejowej, układance ratowniczej, ćwiczeniu bojowym, ćwiczeniu bojowym opiekunów, rzucie kółkiem ringo i rzucie piłeczką do wiaderka ustalona została kolejność miejsc na podium:

I miejsce - OSP Wieprz,
II miejsce - OSP Witanowice,

III miejsce - OSP Łękawica.
Dalsze miejsca zajęły: OSP Jaszczurowa, OSP Lanckorona, OSP Roczyny, OSP Stronie, OSP Marcyporęba i OSP Klecza.
       Czołowe drużyny uhonorowane zostały okazałymi pucharami, w tym zwycięzcy - pucharem przechodnim prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, a wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, koszulki sportowe oraz inne nagrody rzeczowe.

        Warto dodać, że wyróżniono także najmłodszych uczestników turnieju - okazali się nimi: wśród dziewcząt - Natalia Rajda z OSP Roczyny, wśród chłopców - Kacper Zając z OSP Marcyporęba oraz najlepszego opiekuna, którym został druh Marcin Wandor z OSP Wieprz.

       Należy dodać, że jedną z największych atrakcji tegorocznej edycji turnieju był pozakonkursowy start w konkurencji "układanka ratownicza" Dziecięcej MDP "Sikieratki" z Witanowic, która dodatkowo zaprezentowała również pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu medycznego i pożarniczego oraz specjalnie przygotowanego na tę okazję sprzętu ochrony dróg oddechowych.

      

 

Tekst: JK

Foto: Grzegorz Świątek

 

 

Zaproszenie na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie

       Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Waldemar Pawlak zapraszają w dniu 26.04.2015 roku na VII Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej Polski na Jasnej Górze w Częstochowie.

 

Zaproszenie

 

  

Tekst: JK

 

 

Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego

       W dniu 20 lutego 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Odprawa, dzięki uprzejmości wójta gminy Mucharz, została przeprowadzona w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu. Referatom przygotowanym przez strażaków KP PSP Wadowice oraz dyskusji tematycznej przysłuchiwali się zaproszeni goście, wśród których byli: przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP Kraków - bryg. Paweł Susło, wicestarosta wadowicki – Andrzej Górecki, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego – Jan Gębala, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – Ryszard Mróz, członek Zarządu Głównego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a przy tym skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, wójt gminy Mucharz - Wacław Wądolny.

       W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach pod kierownictwem komendanta powiatowego PSP - bryg. Pawła Kwarciaka, przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2014 roku oraz przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP. Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane ze współpracą kierujących działaniami ratowniczymi z OSP z dyżurnymi operacyjnymi powiatu a także omówiono zasady kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Rzecznik prasowy KP PSP Wadowice scharakteryzował społeczne akcje i działania prewencyjne („Nie dla czadu”, "Zgas ryzyko", „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczny dom”, „Dni ochrony przeciwpożarowej, itp.). Dodatkowo omówiono priorytety w zakresie przyznawania środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksr-g” w 2015 roku a także scharakteryzowano plany ćwiczeń i funkcjonowanie mobilnego trenażera rozgorzeniowo-dymowego. Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiono i omówiono plany działalności KP PSP Wadowice w 2015 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.

       W trakcie odprawy przedstawiciele PPHU "Ogniomistrz" s.c. z Wadowic zaprezentowali szeroki asortyment pożarniczy w postaci m.in. umundurowania i wyposażenia ochrony indywidualnej, podręcznego sprzętu gaśniczego, czujników tlenku węgla, a także innego sprzętu i wyposażenia pożarniczego. 

       Przedstawiciele Związku OSP RP – dh Józef Cholewka oraz dh Antoni Kwarciak omówili najważniejsze sprawy bieżące i plany Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach na rok 2015.

       Na zakończenie odprawy z druhami funkcyjnymi komendant powiatowy PSP w Wadowicach oraz zaproszeni goście, dziękując członkom OSP za społeczną służbę w 2014 roku, życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji ze służby w ochotniczym pożarnictwie.

 

  

Tekst i foto: JK

 

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice

W dniu 12 lutego 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca działalność KP PSP w 2014 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście: małopolski komendant wojewódzki PSP - nadbryg. Andrzej Mróz, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński, wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz a także burmistrzowie i wójtowie kilku miast i gmin z terenu powiatu wadowickiego zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu sprawozdania podsumowującego działalność PSP na terenie powiatu wadowickiego w minionym roku, nadbryg. Andrzej Mróz przedstawił działalność KW PSP w Krakowie w 2014 roku, omówił plany i zamierzenia PSP w województwie małopolskim w roku 2015, a także ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w trakcie odprawy. Również pozostali zaproszeni na naradę goście wzięli udział w merytorycznej dyskusji na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2014 roku. 

W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2014 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach przygotował pamiątkowe statuetki dla osób, które szczególnie przyczyniły się do pozyskania sprzętu i wyposażenia pożarniczego i ratowniczego dla PSP: małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - Pana nadbryg. Andrzeja Mroza, starostę wadowickiego - Pana Bartosza Kalińskiego, burmistrza Andrychowa - Pana Tomasza Żaka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - Druha Mariana Sołtysiewicza, członka Zarządu Gównego Związku OSP RP i jednocześnie wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - Druha Józefa Cholewki oraz Pana Sławomira Rusinka - współwłaściciela Grupy Maspex Wadowice.

       Po zakończeniu odprawy zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć niedawno pozyskany przez KP PSP Wadowice sprzęt: komputerowe stacje robocze i monitory do SK KP PSP oraz wyposażenie stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych (finansowanie: KW PSP Kraków - łączna wartość: 38 889,72 zł), ubrania gazoszczelne, miernik mocy dawki promieniowania, sygnalizatory bezruchu, dyspergent, doposażenie ochronnych ubrań przeciwochlapaniowych (finansowanie: Powiat Wadowicki i KW PSP Kraków - łączna wartość: 38 321,00 zł), ubrania i obuwie specjalne, hełmy strażackie (finansowanie: Gmina Andrychów - łączna wartość: 10 000,00 zł), graficzne terminale statusów  z modułem GPS do pojazdów OSP z ksr-g (finansowanie: budżet państwa poprzez KW PSP Kraków - łączna wartość: 15 993,00 zł). Warto dodać, że w 2014 roku Powiat Wadowicki przekazał w użytkowanie KP PSP Wadowice działkę o powierzchni 3,58 ara a ponadto pozyskano środki pieniężne w ramach dotacji (finansowanie: Orange Polska S.A - wartość: 35 000,00 zł) i odszkodowania za szkody powodziowe (finansowanie: Maximus Broker Sp. z o.o. - wartość: 14 090,00 zł).                  

 

 Tekst i foto: JK

 

 

Pożegnanie przechodzącego w stan pozasłużbowy zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach

       W dniu 31.01.2015 roku szeregi Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach opuścił jeden z najbardziej doświadczonych strażaków PSP powiatu wadowickiego - mł. bryg. Paweł Szczepańczyk. W pożegnaniu przechodzącego w stan pozasłużbowy zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach, które odbyło się w dniu 12.02.2015 roku uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP na czele z małopolskim komendantem wojewódzkim PSP - nadbryg. Andrzejem Mrozem oraz komendantem powiatowym PSP w Wadowicach - bryg. Pawłem Kwarciakiem, druhowie Związku OSP RP a także przedstawiciele władz samorządowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących z KP PSP w Wadowicach.

       Wszyscy uczestnicy podniosłej uroczystości, w czasie której nasz kolega pożegnał się ze sztandarem JRG Andrychów, życząc bohaterowi dnia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia w nadchodzących latach, wspominali w ciepłych słowach jego ogromne zaangażowanie i zasługi wniesione w rozwój i funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej a także podkreślali jego ponadprzeciętne umiejętności oraz predyspozycje dowódcze wykorzystywane w czasie niezliczonych działań ratowniczych. Na koniec świeżo upieczony emeryt został obdarowany mnóstwem pamiątek mających przypominać o kilkudziesięciu owocnych latach poświęconych służbie w straży pożarnej.

       Niezapomnianym akcentem zbiórki było także wręczenie przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - nabryg. Andrzeja Mroza dotychczasowemu zastępcy dowódcy JRG Wadowice - mł. bryg. Wojciechowi Grzybczykowi aktu powołania na stanowisko p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wadowicach. 

 

             

Tekst i foto: JK

 

 

 

Wizyta starosty wadowickiego w KP PSP Wadowice


       W dniu 3.02.2015 roku strażacy i pracownicy cywilni KP PSP Wadowice gościli na terenie jednostki starostę wadowickiego - Pana Bartosza Kalińskiego.

       Pierwszym akcentem wizyty było przybliżenie gościowi przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka oraz kierowników wszystkich komórek organizacyjnych KP PSP Wadowice zagadnień, które realizują podlegli strażacy i pracownicy. Obecni na spotkaniu funkcjonariusze scharakteryzowali strukturę oraz zakres zadań spoczywających na poszczególnych jednostkach i wydziałach KP PSP Wadowice.

   Kolejnym etapem wizyty starosty wadowickiego było zademonstrowanie gościowi alarmowego wyjazdu sił i środków JRG Wadowice, zaprezentowanie zmiany służbowej pełniącej w tym dniu dyżur w podziale bojowym oraz przedstawienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania KP PSP Wadowice. Na zakończenie komendant powiatowy PSP oprowadzając gościa po obiektach wadowickiej straży pożarnej, wyjaśnił przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenia.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

STYCZEŃ 2015 ROKU

 

I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach

       W dniu 31.01.2015 roku na sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Choczni z okazji Święta Służby Więziennej rozegrano I Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje wszystkich wadowickich służb mundurowych: Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP a także kilku instytucji z terenu Wadowic: Sądu Rejonowego, Urzędu Miasta i Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wyniki - grupa A:

- ZK Wadowice - SR Wadowice 4-1,

- UM Wadowice - ZK Wadowice 1-4,

- SR Wadowice - UM Wadowice 4-0.

Wyniki - grupa B:

- KP PSP Wadowice - KPP Wadowice 1-0 (bramka: W. Łężniak),

- WPWiK Wadowice - KP PSP Wadowice 0-2 (bramki: D. Banaszak, Ł. Stopa),

- KPP Wadowice - WPWiK Wadowice 3-2.

       W meczach półfinałowych uzyskano następujące rezultaty:

- ZK Wadowice - KPP Wadowice 2-1

- KP PSP Wadowice - SR Wadowice 8-0 (bramki: W. Łężniak - 4, S. Kensiak, Z. Tatar, A. Kasperek, A. Moskała).

       Mecz o III miejsce:

- KPP Wadowice- SR Wadowice 7-1

       Mecz o I miejsce:

- ZK Wadowice - KP PSP Wadowice 2-2, k. 1-2 (bramki: D. Banaszak - 2, Ł. Stopa, A. Moskała).

       Po zakończeniu kilkugodzinnych zmagań dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach - mjr Marek Wrona wyróżnił zwycięzców pamiątkowymi pucharami i statuetkami.

       Warto dodać, że najlepszym bramkarzem turnieju został wybrany golkiper KP PSP Wadowice - Rafał Kiszczak.

       Skład zwycięskiej drużyny: Wojciech Grzybczyk, Rafał Kiszczak, Łukasz Walczak, Zbigniew Tatar, Sławomir Kensiak, Wojciech Łężniak, Łukasz Stopa, Andrzej Kasperek, Damian Banaszak i Andrzej Moskała.

 

  

Tekst: JK

Foto: M. Mastalska i JRG Wadowice

 

 

I Turniej Strażaków w Piłce Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu

   W dniu 24.01.2015 roku na sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wieprzu rozegrano I Turniej Strażaków w Piłce Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu. W imprezie uczestniczyły 4 drużyny reprezentujące jednostki OSP z terenu gminy Wieprz: OSP Wieprz, OSP Przybradz, OSP Nidek i OSP Frydrychowice oraz reprezentacja JRG Andrychów.

      W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji zwycięstwo w turnieju odniosła drużyna andrychowskiej JRG, która w pokonanym polu zostawiła wszystkich rywali, nie tracąc przy tym ani jednego seta.

Wyniki:

- OSP Wieprz - OSP Frydrychowice 2-1 (16-25, 25-14, 15-5)

- JRG Andrychów - OSP Nidek 2-0 (25-16, 25-18)

- OSP Przybradz - OSP Wieprz 0-2 (11-25, 16-25)

- OSP Frydrychowice - JRG Andrychów 0-2 (14-25, 11-25)

- OSP Nidek - OSP Przybradz 2-0 (25-18, 25-13)

- OSP Wieprz - JRG Andrychów 0-2 (23-25, 18-25)

- OSP Frydrychowice - OSP Nidek (23-25, 14-25)

- JRG Andrychów - OSP Przybradz 2-0 (25-10, 25-22)

- OSP Wieprz - OSP Nidek 2-0 (25-13, 25-17)

- OSP Frydrychowice - OSP Przybradz 2-0 (25-19, 25-22)

Kolejność w turnieju:

1. JRG Andrychów

2. OSP Wieprz

3. OSP Nidek

4. OSP Frydrychowice

5. OSP Przybradz.

       Zmagania na parkiecie, oprócz sympatyków pożarnictwa i sportu, obserwowała także wójt Gminy Wieprz - Małgorzata Chrapek oraz fundator pucharu, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wieprzu - druh Czesław Lachendro i komendant gminny Związku OSP RP w Wieprzu - dh asp. Krzysztof Kobielus, którzy uhonorowali zwycięską drużynę okazałym pucharem.   

 

  

Tekst: JK

Foto: OSP Wieprz

 

 

Ferie zimowe 2015 - akcja "Bezpieczne zimowisko  - otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w styczniu i lutym, w miesiącach w których uczniowie korzystają z ferii zimowych, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, o regułach postępowania w przypadku ich powstania a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- dowódca JRG Wadowice: 33 873-43-98,

- dowódca JRG Andrychów: 33 870-43-50 lub 33 875-65-34.      

 

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Wspólna kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Państwowej Straży Pożarnej z udziałem mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim - Zbigniewa Bródki pod hasłem "NIE - dla czadu!"


       Aż 20 osób zginęło w pożarach w Święta Bożego Narodzenia 2014 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Państwowa Straż Pożarna apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzeń grzewczych, gazowych oraz świątecznych iluminacji. W kampanię społeczną pod hasłem "NIE - dla czadu!" włączył się mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi – Zbigniew Bródka.

       O szczegółach kampanii "NIE - dla czadu!" można można przeczytać na stronie internetowej MSW: https://msw.gov.pl/ (film poglądowy: ) natomiast o dodatkowym programie ograniczenia liczby ofiar pożarów pod hasłem "Zgaś ryzyko" na stronie internetowej http://www.zgasryzyko.pl/.

 

 

Tekst: JK

Foto: www.msw.gov.pl

 

 

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga"


       KP PSP w Wadowicach informuje, że rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego do Ciebie każdy wymaga". Jednym z wielu celów konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką bezpieczeństwa oraz kształtowanie świadomości dotyczącej sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

    Organizatorem konkursu jest Komendant Główny PSP, a współorganizują konkurs  wszyscy wojewodowie poprzez wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

       O wszystkich szczegółach organizacyjnych można przeczytać na stronie internetowej KG PSP: http://www.straz.gov.pl/.

 

 

 

Tekst: JK

Foto: www.kppspradziejow.pl

 

Warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

       W dniu 5.01.2015 roku na obiektach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach przeprowadzono warsztaty z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu gmin Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Mucharz, Lanckorona i Stryszów, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W warsztatach uczestniczyło 29 członków OSP, którzy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu zmian w wytycznych dotyczących ratownictwa medycznego  w ksr-g, zasad dezynfekcji sprzętu stanowiącego wyposażenie zestawu ratowniczego typu R1, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów, sekwencji medycznych działań ratowniczych ze szczególnym uwzglednieniem badania urazowego poszkodowanych oraz zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

       Zajęcia szkoleniowe prowadzone przez strażaków JRG Wadowice pod nadzorem nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego KP PSP Wadowice - asp. Kamila Guguły odbywały się w trzech grupach ćwiczeniowych z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz wyposażenia do ratownictwa medycznego medycznego z JRG Wadowice i jednostek OSP. 

 

 

Tekst i foto: JK

 

Wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną (POZ) w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

       W dniu 5.01.2015 roku KP PSP Wadowice publikuje, otrzymany za pośrednictwem KW PSP Kraków, wykaz podmiotów świadczących podstawową opiekę medyczną w zastępstwie podmiotów, które do dnia 5.01.2015 roku nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 WYKAZ - kliknij...

 

1.01.2015 roku - rozpoczęcie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania

       KP PSP Wadowice informuje, że od dnia 1.01.2015 roku rusza tzw. Regionalny System Ostrzegania. RSO jest to aplikacja alarmowa, dzięki której komunikaty o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych pojawiać się będą na ekranach telewizorów na kanałach telewizji regionalnych, a w kolejnych miesiącach także w formie komunikatów sms w telefonach komórkowych.

 

Więcej informacji na temat RSO:

 

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji: czytaj więcej...

 

- Małopolski Urząd Wojewódzki: czytaj więcej...

 

 

Tekst: JK

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum


        W dniach od 29.12.2014 roku do 2.01.2015 roku zespoły inspekcyjne KP PSP Wadowice, w skład ktorych wchodzili mł. bryg. Jerzy Leśniakiewicz, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk i st. kpt. Henryk Maciejczyk, przeprowadziły inspekcje gotowości operacyjnej kilku ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego (OSP Nidek, OSP Marcyporęba, OSP Brzezinka i OSP Koziniec Centrum). 

       Po każdorazowym wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków wymienionych OSP, członkowie zespołów inspekcyjnych po sprawdzeniu stanu osobowego, wyposażenia osobistego oraz uprawnień druhów do udziału w działaniach ratowniczych wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych. Działania zastępów inspekcjonowanych jednostek OSP polegały na ugaszeniu pozorowanych pożarów wewnętrznych powstałych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonych przez strażaków OSP akcji gaśniczych członkowie zespołów inspekcyjnych obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remiz OSP.

       Końcową częścią wszystkich inspekcji było sporządzenie protokołu ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny przygotowania jednostek do działań ratowniczych - wszystkie kontrolowane jednostki otrzymały oceny pozytywne.

 

Tekst: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum