KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

                            

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

Kilka dodatkowych porad na okres zimowy: kliknij

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

MARZEC 2018 ROKU

 

 

 

Inauguracja organizowanej wspólnie przez MSWiA i MON akcji krwiodawstwa pn. "SpoKREWnieni ze służbą"

       Przedstawiamy informację na temat organizowanej wspólnie przez MSWiA oraz MON akcji krwiodawstwa pn. "SpoKREWnieni ze służbą", która odbywa się w całej Polce w dniach 1-31.03.2018 roku.

 

Więcej informacji: 

 

Strona internetowa KG PSP: otwórz

 

Strona internetowa MSWiA: otwórz

 

 

 

 

LUTY 2018 ROKU

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice

W dniu 28 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie KP PSP w 2017 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze oraz zaproszeni goście: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marek Bębenek, kapelan małopolskich strażaków - ks. mł. bryg. Władysław Kulig, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński oraz wicestarosta wadowicki - Andrzej Górecki, zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez oficerów kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi KP PSP Wadowice.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu przez uczestników odprawy sprawozdań charakteryzujących KP PSP Wadowice w zakresie zagadnień operacyjnych, szkoleniowych, kontrolno-rozpoznawczych, prewencyjnych, kwatermistrzowsko-technicznych oraz spraw dotyczących szeroko rozumianej współpracy KP PSP Wadowice z z ogniwami Związku OSP RP na terenie powiatu w minionym roku glos zabrał zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marek Bębenek. Odnosząc się  do zaprezentowanego materiału, podsumował wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej na terenie Małopolski w 2017 roku, omówił plany i zamierzenia na rok bieżący, ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w trakcie odprawy, a także złożył podziękowania dla przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów lokalnych za wspieranie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w minionym roku.  W następnej kolejności starosta wadowicki - Bartosz Kaliński podkreślając bardzo wysoki poziom działań ratowniczych i prewencyjnych a także wzorową współpracę z Państwową Strażą Pożarną , podziękował za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2017 roku.

W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2017 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak uhonorował pamiątkowymi tabliczkami małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - nadbryg. Stanisława Nowaka, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marka Bębenka, starostę wadowickiego - Bartosza Kalińskiego oraz wicestarostę wadowickiego - Andrzeja Góreckiego.

       Po podsumowaniu przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka zasadniczej części odprawy, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć sprzęt ratowniczy, szkoleniowy i kwatermistrzowski, o który KP PSP Wadowice wzbogaciła się w 2017 roku.

 

  

Tekst i foto: JK

 

 

 

Informacja na temat realizacji zapisów ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"

       Przedstawiamy informację sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego na temat realizacji zapisów ustawy z dnia 15.12.2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" wraz z zestawieniem dotacji udzielonych w latach 2015-2017 jednostkom ochotniczych straży pożarnych województwa małopolskiego.

 

 

Otwórz

 

 

 

STYCZEŃ 2018 ROKU

 

Podsumowanie szkoleń członków OSP na terenie powiatu wadowickiego w 2017 roku

       Praktycznie równo z końcem minionego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zakończyła realizację przyjętego na 2017 rok planu organizacji szkoleń kursowych członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

       W 2017 roku KP PSP Wadowice zorganizowała i przeprowadziła łącznie jedenaście szkoleń członków OSP, które odbyły się zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku:

a) cztery szkolenia podstawowe strażaka-ratownika OSP, które ukończyło 112 członków OSP, w tym 11 kobiet (59 strażaków z OSP z ksr-g i 53 strażaków z pozostałych OSP),

b) dwa szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, które ukończyło 37 członków OSP, w tym 7 kobiet (18 strażaków z OSP z ksr-g i 19 strażaków z pozostałych OSP),

c) jedno szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, ukończyło 17 członków OSP (7 strażaków z OSP z ksr-g i 10 strażaków z pozostałych OSP),

d) trzy szkolenia dowódców OSP, które ukończyło 52 członków OSP (23 strażaków z OSP z ksr-g i 29 strażaków z pozostałych OSP),

e) jedno szkolenie naczelników OSP, które ukończyło 12 członków OSP (6 strażaków z OSP z ksr-g i 6 strażaków z pozostałych OSP).

       Ogółem zaświadczenia ukończenia szkoleń kursowych OSP przeprowadzonych w 2017 roku przez KP PSP Wadowice otrzymało 232 absolwentów.

 

 

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

Ślubowanie strażaka nowo przyjętego do służby w KP PSP Wadowice

       W dniu 5.01.20182 roku na sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach odbyła się uroczystość ślubowania strażaka nowo przyjętego do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Słowa strażackiej przysięgi od str. Arkadiusza Grzyba, który z przejęciem ślubował "...być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia..." przyjął Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, bryg. Paweł Kwarciak w asyście swojego zastępcy, mł. bryg. Wojciecha Grzybczyka, a w ceremonii w obecności sztandaru JRG Wadowice uczestniczyło ponadto liczne grono oficerów, aspirantów i podoficerów KP PSP Wadowice i JRG Wadowice. Nowy funkcjonariusz został mianowany na stanowisko służbowe stażysty - swoje predyspozycje oraz walory, które wykazał w czasie postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP będzie musiał potwierdzić w czasie trzyletniej służby przygotowawczej. W tym okresie zostanie także skierowany na kilkumiesięczne szkolenie w zawodzie strażaka, po ukończeniu którego będzie mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczych.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

GRUDZIEŃ 2017 ROKU

 

 

Świąteczna wizyta Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w KP PSP Wadowice


       W dniu 22.12.2017 roku Małopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Stanisław Nowak wraz ze swoim zastępcą - st. bryg. Markiem Bębenkiem odwiedzili strażaków KP PSP Wadowice.

       W ramach wizytacji jednostki goście spotkali się z kierownictwem oraz kadrą dowódczą KP PSP Wadowice na czele z komendantem powiatowym PSP w Wadowicach - bryg. Pawłem Kwarciakiem a także ze strażakami JRG Wadowice pełniącymi w tym dniu służbę w podziale bojowym.

       Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w swoim wystąpieniu skierowanym do załogi zwrócił uwagę m.in. na docenianą przez najwyższe władze państwowe i resortowe doniosłą rolę Państwowej Straży Pożarnej w systemie ratowniczym kraju, podkreślił szeroki zakres zadań i odpowiedzialności społecznej oraz zawodowej spoczywającej na strażakach PSP a także złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w debacie społecznej pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

 

     W dniu 20.12.2017 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach uczestniczyli w debacie społecznej z mieszkańcami Wadowic pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej przez  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

       W trakcie spotkania, które odbyło się w Wadowickim Centrum Kultury strażacy PSP omówili zagadnienia związane m.in. z ogólnie rozumianym bezpieczeństwem obywateli w czasie zimy (obfite opady śniegu, silne mrozy), bezpiecznym ogrzewaniem pomieszczeń w okresie zimowym, z zagrożeniami spowodowanymi tlenkiem węgla (czadem) oraz fajerwerkami (sztucznymi ogniami), itp. natomiast funkcjonariusze Policji przedstawili tematykę związaną m.in. z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, akcjami  pn. „Bezpieczny senior na drodze” i „Świeć Przykładem” oraz rodzajami działań profilaktycznych realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

                   

Tekst: JK

 

 

 

Udział przedstawicieli KP PSP Wadowice w "Salonie Maturzystów" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach


       W dniu 18.12.2017 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, Paulina Gurdek oraz mł. bryg. Jacek Kolber wzięli udział w pierwszym "Salonie Maturzystów" zorganizowanym dla przyszłorocznych maturzystów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.

       W trakcie spotkań z poszczególnymi klasami maturalnymi przedstawiono uczniom zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej, warunki kształcenia i pracy w zawodzie strażaka a także odpowiedziano na szereg pytań młodzieży dotyczących omawianej tematyki.

      Warto dodać, że w "Salonie Maturzystów" oprócz reprezentantów Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli także przedstawiciele Policji oraz kilku szkół wyższych z Katowic, Krakowa, Bielska-Białej, Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej.

        

 

Tekst: JK

Foto: JK i CKZiU nr 1 w Wadowicach

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Brzeźnica


       W dniu 15.12.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy. 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki na plac manewrowy w pobliżu remizy strażackiej w Brzeźnicy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/20 pod dowództwem naczelnika OSP, dh. Grzegorza Antosa polegały na ugaszeniu  pozorowanego pożaru nieużytków rolnych w bezpośrednim sąsiedztwie zaparkowanych samochodów. W czasie prowadzonej przez strażaków akcji gaśniczej funkcjonariusze PSP obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Brzeźnica otrzymała ocenę pozytywną.

 

                  

Tekst i foto: JK

 

 

 

Spotkania strażaków KP PSP Wadowice z kadrą dydaktyczną i administracyjną oraz uczniami szkół funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego


       W pierwszych dniach grudnia 2017 roku strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach rozpoczęli cykl spotkań z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami administracyjnymi oraz uczniami szkół funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego. 

       Celem strażackich wizyt w szkołach było m.in. przypomnienie pracownikom oświaty oraz dzieciom i młodzieży podstawowych zasad zapobiegania zagrożeniom oraz postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu, w tym szczególnie zagrożeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją oraz wadami urządzeń grzewczych, pieców, kominów, przewodów wentylacyjnych, itp. a także zagrożeń związanych z silnymi mrozami, intensywnymi opadami śniegu i huraganowymi wiatrami. 

       W trakcie wygłaszanych prelekcji strażacy PSP propagowali wśród słuchaczy ideę programów i kampanii społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną, których celem jest ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz szerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

       W ramach spotkań funkcjonariusze KP PSP Wadowice przekazali każdej z odwiedzanych szkół kalendarze plakatowe PSP na 2018 rok zawierające m.in. cztery konkursy dla dzieci i młodzieży organizowane przez Komendanta Głównego PSP.

 

Więcej informacji na temat konkursu kalendarzowego KG PSP: otwórz

 

 

Tekst: JK

Foto: JK, SP Witanowice, SP Leńcze

 

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum