UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Kliknij foto

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017 ROKU

 

 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP "Kalwaria Zebrzydowska 2017" zostały odwołane.

       Informujemy, że zgodnie z decyzją organizatorów oraz gospodarzy obiektu IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, które miały zostać przeprowadzone w dniu 8.10.2017 roku zostały odwołane z powodu bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, niska temperatura powietrza) oraz złego stanu technicznego boiska i bieżni na stadionie sportowym w Kalwarii Zebrzydowskiej nie gwarantującego bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.

       Ustalenia dotyczące daty przeprowadzenia zawodów zostaną podjęte przez organizatorów (Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach) w porozumieniu z kierownictwem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Zarządem MKS "Kalwarianka" w Kalwarii Zebrzydowskiej w późniejszym terminie,  o czym wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

 

       Za zaistniałe z tego powodu niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych od organizatorów - przepraszamy.

 

Tekst: JK

 

 

Nabór do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach 

       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Wadowicach ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo na stanowisko starszego ratownika-kierowcy).

 

Ogłoszenie o naborze (całość) - pobierz

 

Załączniki nr 1- nr 4 - pobierz

 

 

 

WRZESIEŃ 2017 ROKU

 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP "Kalwaria Zebrzydowska 2017" przeniesione na inny termin.

       Informujemy, że decyzją organizatorów (Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach oraz Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach) IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, które miały zostać przeprowadzone w dniu 24.09.2017 roku, z powodu bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady deszczu oraz ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne najwyższego stopnia informujące o możliwości wystąpienia zjawiska powodzi) zostały przeniesione na inny termin.

       W porozumieniu z kierownictwem Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz MKS "Kalwarianka" Kalwaria Zebrzydowska, mając na względzie stan techniczny murawy i bieżni lekkoatletycznej oraz bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, ustalono, że zawody zostaną przeprowadzone na tym samym obiekcie w dniu 8.10.2017 roku (niedziela).

 

       Za zaistniałe z tego powodu niedogodności powstałe z przyczyn niezależnych od organizatorów - przepraszamy.

 

Tekst: JK

 

 

SIERPIEŃ 2017 ROKU

 

VI Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Mucharz 2017"

       W dniu 19.08.2017 roku na terenie sołectwa Mucharz przeprowadzono VI Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym udział wzięło 18 drużyn reprezentujących 9 zarządów miejskich/gminnych Związku OSP RP z terenu powiatu.

       Organizatorem rajdu był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Wadowicach, a współorganizowali imprezę Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu (pełniąca jednocześnie rolę gospodarza rajdu) oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.          

       Po oficjalnym rozpoczęciu rajdu, którego dokonali członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - druh Józef Cholewka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz, wójt Gminy Mucharz – Wacław Wądolny oraz członkowie Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz i Jerzy Sikora, uczestnicy rozpoczęli zmagania w terenie.

       Na podstawie wyników uzyskanych przez startujące w rajdzie drużyny w kilku konkurencjach: „Ocena wyposażenia drużyny”, „Pierwsza pomoc”, „Mini-ćwiczenie bojowe”, „Test wiedzy ratowniczo-turystycznej dla członków MDP i opiekunów MDP”, „Tajemnice lasu”, "Historia Polski", „Jaki to sprzęt?”, „Sokole oko” oraz „Ping-pongowy slalom” zespół sędziowski złożony z przedstawicieli komisji ds. młodzieży Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach uzupełniony przez członków OSP z terenu gminy Mucharz,  OSP Wadowice, OSP Brzeźnica, OSP Brzezinka, strażaków KP PSP Wadowice oraz harcerzy ze 130. Drużyny Starszoharcerskiej "Stu trzydziestu z Mucharza" im. Księcia Józefa Poniatowskiego na czele z drużynowym - dh. hm. Robertem Kadelą i przyboczną - dh. phm. Dorotą Polan a także członków Koła Łowieckiego "Cietrzew" z Mucharza z prezesem - Józefem Skudlarskim sklasyfikował reprezentacje MDP w następujący sposób:

1. MDP z OSP Jaszczurowa,

2. MDP z OSP Leńcze,

3. MDP z OSP Roczyny.

Dalsze miejsca zajęły MDP z jednostek: OSP Bachowice, OSP Tomice, OSP Koziniec Centrum, OSP Zagórnik, OSP Łękawica, OSP Ponikiew, OSP Kaczyna, OSP Wadowice, OSP Brody, OSP Witanowice, OSP Stryszów, OSP Mucharz, OSP Targanice Górne, OSP Łączany i OSP Izdebnik.          

       Rajd został przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach; uwagę zwraca, jak co roku, przychylność i nieoceniona pomoc druhen i druhów z OSP Wadowice w rozegraniu konkurencji „Pierwsza pomoc”, a także wspaniała postawa harcerzy ze 130 DSTH "Stu trzydziestu z Mucharza" oraz członków Koła Łowieckiego "Cietrzew" z Mucharza dzięki, którym przeprowadzono konkurencje "Historia Polski" i "Tajemnice lasu". Na szczególne wyróżnienie za ogromne zaangażowanie w organizację rajdu zasługują członkowie OSP Mucharz na czele z prezesem Zarządu OSP, druhem Witoldem Watą.

       Na zakończenie rajdu, po spożyciu przez wszystkich obecnych ciepłego posiłku, ogłoszono wyniki rywalizacji. Uczestnicy zmagań otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe koszulki sportowe oraz dyplomy, a najlepsze drużyny dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe.

 

Tekst: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum