UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

CZERWIEC 2016 ROKU

 

 

Zapowiedź kolejnych imprez charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

    W dniach 24-26.06.2016 roku na boisku sportowym w Paszkówce odbędą się kolejne imprezy charytatywne w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomasza Wołczyka.

       Przypominamy, że Druh Tomasz Wołczyk w lutym 2015 roku uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie ćwiczeń w tzw. komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie w ramach uczestnictwa w szkoleniu podstawowym strażaka-ratownika OSP i obecnie nieustannie przechodzi długotrwały i kosztowny proces leczenia oraz rehabilitacji.

    

Więcej o  szczegółach koncertów ramach akcji "Pomoc dla Tomka":

Facebook - kliknij

 

Plakat reklamujący koncerty charytatywne - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Mucharz i OSP Klecza


       W dniu 15.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu oraz inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. 

 

OSP Mucharz...

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed remizę strażacką w Mucharzu, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2/16 pod dowództwem dh. Michała Waty polegały na ewakuacji z budynku mieszkalnego poszkodowanej osoby i udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Mucharz otrzymała ocenę dobrą.

 

 

OSP Klecza...

       Również w tym przypadku po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kleczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/24 pod dowództwem dh. Piotra Stopy polegały na ewakuacji z obiektu jednej osoby, udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zwykle, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Finalną częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - zdaniem członków zespołu kontrolnego, jednostka OSP Klecza zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Kalwaria Zebrzydowska


       W dniu 14.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej, której przyglądał się także komendant miejsko-gminny Związku OSP RP w Kalawarii Zebrzydowskiej - dh Stanisław Brózda.

       Działania zastępu typu GCBARt 4/40 pod dowództwem dh. Wojciecha Łężniaka polegały na ewakuacji poszkodowanego właściciela pojazdu, udzuieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz komendant miejsko-gminny Związku OSP RP przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą.

 

         

Tekst i foto: JK

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Jaroszowice


       W dniu 13.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaroszowicach.  

 

       Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Jaroszowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GCBA 5/32 pod dowództwem dh. Bogusława Brańki polegały na ewakuacji poszkodowanej osoby, udzuieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, tym razem w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Wadowicach - dh. Adama Kociołka, tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Jaroszowice otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

        

Tekst i foto: JK

 

 

Udział strażaków KP PSP Wadowice w charakterze obserwatorów w próbnej ewakuacji osób z budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach

       W dniu 10.06.2016 roku strażacy KP PSP Wadowice uczestniczyli jako obserwatorzy w próbnej ewakuacji pracowników oraz petentów z budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wadowicach.   

      Podstawowym celem ćwiczebnej ewakuacji osób z obiektu zarządzonej przez dyrektora Sądu Rejonowego po otrzymaniu informacji o zadymieniu budynku wskutek pożaru, który powstał w częci piwnicznej było m.in. sprawdzenie umiejętności zachowania się pracowników sądu i prokuratury w sytuacjach kryzysowych.

       Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej funkcjonariusze KP PSP Wadowice przekazali organizatorom ćwiczeń swoje wnioski, uwagi oraz spostrzeżenia dotyczące jej przebiegu a następnie zapoznali się z rozkładem dróg ewakuacyjnych, głównych pomieszczeń, klatek schodowych i korytarzy w budynku.

 

     

Tekst i foto: JK

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum