UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!

Apel KP PSP Wadowice dotyczący wypalania traw.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Kliknij foto

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

MARZEC 2017 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące środków finansowych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych

 Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
       W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Treść wystąpienia - otwórz plik

 

 

 

 

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Spytkowice


       W dniu 6.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach - dh. st. ogn. Tadeusza Dębskiego przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Spytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBA 2/26 pod dowództwem dh. Marcina Berniaka polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu przy współpracy z innymi wezwanymi aplikacyjnie na miejsce działań zastępami OSP pozorowanego pożaru powstałego na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Spytkowice otrzymała ogólną ocenę dobrą.

 

           

Tekst i foto: JK

 

 

 

 

 

 

Inspekcje gotowości operacyjnej OSP Roczyny i OSP Targanice Górne


       W dniu 1.03.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP - dh. st. kpt. Marka Nowaka przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych.

 

OSP Roczyny  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Roczynach, członkowie zespołu inspekcyjnego  sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępów typu GCBARt 3,5/27 i GLBM 0,2/1 pod dowództwem naczelnika OSP - dh. Zenona Rajdy polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego na dachu niewielkiego obiektu magazynowego stojącego obok remizy OSP.

 

 

OSP Targanice Górne  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP na plac przed nowo wybudowany Dom Strażaka w Targanicach Górnych, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBM 2/8 pod dowództwem prezesa OSP - dh. Sławomira Jończego polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego na dachu niewielkiego budynku gospodarczego położonego obok remizy OSP.

 

 

       W czasie prowadzonych przez strażaków OSP ćwiczebnych akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, jak zawsze uważnie obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice w obu przypadkach przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remiz OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów ich przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostek - OSP Roczyny otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą, OSP Targanice Górne - ocenę dobrą.

          

Tekst i foto: JK

 

 

Zaproszenie na akcję krwiodawstwa w Targanicach Górnych!

       Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych udostępniamy plakat informujący o akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew", która odbędzie się w Targanicach Górnych w dniu 12.03.2017 roku.

 

Plakat - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o udział w akcji krwiodawstwa pod hasłem "Zostań ratownikiem życia - oddaj krew".

 

 

Tekst: JK

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 

AKTUALIZACJA

 


      W dniu 3.03.2017 roku ukazało się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego uchylające rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

Tekst: JK za www.wiw.krakow.pl

 

 

 

LUTY 2017 ROKU

 

Roczna odprawa służbowa w KP PSP Wadowice

W dniu 28 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie KP PSP w 2016 roku. W trakcie odprawy obecni na niej funkcjonariusze i pracownicy cywilni PSP oraz zaproszeni goście: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marek Bębenek, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP - dh Józef Cholewka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - dh. Antoni Kwarciak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Marian Sołtysiewicz, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Jan Gębala, komendant powiatowy Policji w Wadowicach - mł. insp. Włodzimierz Warzecha, dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach - ppłk Marek Wrona a także wójt gminy Lanckorona - Tadeusz Łopata i przedstawiciele wszystkich burmistrzów miast i wójtów gmin z terenu powiatu wadowickiego zapoznali się z kompleksowym sprawozdaniem z działalności KP PSP Wadowice zaprezentowanym w wersji multimedialnej przez komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu przez uczestników odprawy sprawozdania podsumowującego działalność jednostek PSP i OSP na terenie powiatu wadowickiego w minionym roku, zastępca dowódcy JRG Wadowice - st. kpt. Tomasz Kasperek scharakteryzował zasady funkcjonowania sali edukacyjnej  "Ognik" powstałej w JRG Wadowice w ramach rządowego programu "Bezpieczna +". W dalszej kolejności zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP scharakteryzował wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej na terenie Małopolski w 2016 roku, omówił plany i zamierzenia na rok bieżący, a także ustosunkował się do wybranych kwestii poruszanych w trakcie odprawy. Również pozostali zaproszeni na naradę goście wypowiedzieli się na temat na temat ogólnie pojętego bezpieczeństwa i współpracy z Państwową Strażą Pożarną, dziękując przy tym za skuteczną i profesjonalną działalność straży pożarnej w 2016 roku. 

W dowód uznania za wspieranie działalności KP PSP Wadowice w 2016 roku komendant powiatowy PSP w Wadowicach przygotował i wręczył pamiątkowe statuetki następującym gościom: zastępcy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - st. bryg. markowi Bębenkowi, staroście wadowickiemu - Bartoszowi Kalińskiemu, członkowi Zarządu Głównego Związku OSP RP - dh. Józefowi Cholewce, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - dh. Marianowi Sołtysiewiczowi a na ręce przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Wadowicach przekazał statuetkę dla burmistrza Wadowic - Mateusza Klinowskiego.

       Po zakończeniu odprawy zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć salę edukacyjną "Ognik", której powstanie i wyposażenie zostało sfinansowanie z budżetu państwa (21,82 tys. zł.) przy ogromnym wsparciu Powiatu Wadowickiego (10,00 tys. zł) i Gminy Wadowice (11,128 tys. zł).

       Należy dodać, że na salę edukacyjną "Ognik", w której realizowane będą zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży zaadoptowane zostały wybrane pomieszczenia JRG Wadowice, w których gruntowny remont oraz wszystkie prace budowlano-monterskie samodzielnie przeprowadziła załoga JRG. W dwóch salach edukacyjnych oraz w pomieszczeniach pomocniczych (m.in. łazienka, szatnia) przedszkolaki i uczniowie w obecności strażaków-instruktorów będą mogli zapoznać się z zagrożeniami pożarowymi oraz zasadami bezpieczeństwa pożarowego, rozwiązywać zadania umysłowe i wykonywać ćwiczenia praktyczne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz wzywaniem i udzielaniem pomocy.

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego

       W dniu 24 lutego 2017 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP (łącznie 78 uczestników). Odprawa, dzięki uprzejmości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach, została przeprowadzona w miejscowym Domu Strażaka. Referatom przygotowanym przez strażaków KP PSP Wadowice oraz dyskusji tematycznej przysłuchiwali się zaproszeni goście, wśród których byli: członek Zarządu Głównego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. kpt. Bartłomiej Głuszek, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego a przy tym skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, wicestarosta wadowicki – pan Andrzej Górecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - pan Marek Ciepły, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego – pan Ryszard Mróz, wójt gminy Tomice - pan Witold Grabowski, przewodniczący Rady Gminy w Tomicach - pan Zygmunt Szymczak, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji - nadkom. Sławomir Urbanowski.

       W czasie odprawy oficerowie i aspiranci KP PSP w Wadowicach pod kierownictwem zastępcy komendanta powiatowego PSP - mł. bryg. Wojciecha Grzybczyka, przy wykorzystaniu przygotowanych prezentacji multimedialnych,  podsumowali przebieg działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu wadowickiego w 2016 roku, w tym również zabezpieczenia operacyjnego wydarzeń w ramach Światowych Dni Młodzieży oraz przedstawili wnioski z przeprowadzonych w ubiegłym roku powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych, kontroli stanu przygotowania do działań ratowniczych oraz inspekcji gotowości operacyjnej OSP.

       Zwrócono również uwagę słuchaczy na najważniejsze zagadnienia związane z ratownictwem specjalistycznym oraz medycznym realizowanym przez jednostki OSP, przedstawiono ogólne zasady przyznawania dotacji z budżetu państwa, w tym także z budżetu MWSWiA dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości bojowej oraz przypomniano zasady funkcjonowania powiatowej stacji obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych i zaprezentowano zasady funkcjonowania nowo powstałej w JRG Wadowice sali edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie, jak co roku, przedstawiono i omówiono plany działalności KP PSP Wadowice w 2017 roku w zakresie szeroko pojętej współpracy z ogniwami Związku OSP RP oraz z jednostkami OSP.

       Przedstawiciele Związku OSP RP – dh Józef Cholewka i dh Antoni Kwarciak omówili najważniejsze sprawy bieżące i plany Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach na rok 2017.

       Na zakończenie odprawy z druhami funkcyjnymi zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach oraz zaproszeni goście, dziękując członkom OSP za społeczną działalność w 2016 roku, życzyli wszystkim pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji ze służby w OSP.

 

 

  

Tekst i foto: JK

 

 

 

Wystąpienie i list ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych MSWiA a także w sprawie tzw. ustawy modernizacyjnej

       Przemówienie  i list ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka.

Treść przemówienia- otwórz film

 

Treść listu - otwórz pismo

 

 

 

Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej

       W dniu 8 lutego 2017 roku wiceminister Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierował wystąpienie do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Treść wystąpienia - otwórz plik

 

 

 

 

Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

 

AKTUALIZACJA

 


      W związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2107 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wadowickiego w dniu 7.02.2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

       W posiedzeniu  udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracownicy urzędów miast i gmin, na terenie których występuje obszar zagrożenia wirusem (Brzeźnica i Spytkowice).

       Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach - Wojciech Wójcik omówił dotychczasowe zrealizowane przedsięwzięcia na terenie powiatu wadowickiego wynikające z rozporządzeń Wojewody Małopolskiego, podkreśliwszy przy tym ponownie, że wirus HPAI nie jest groźny dla ludzi i że według stanu na dzień 7.02.2017 roku w wyniku przeprowadzonych kontroli przez służby weterynaryjne w gospodarstwach domowych w powiecie wadowickim nie stwierdzono przypadku zachorowania ptactwa na wirus ptasiej grypy.
       W czasie posiedzenia zwracano uwagę na konieczność przestrzegania przez hodowców nakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 3.02.2017 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, krakowskiego ziemskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.
       Spotkanie zakończono przedstawieniem dalszych zadań do realizacji w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy.

 

 

 

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu: czytaj...

Ulotka informacyjna nt. ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków: czytaj...

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie nt. wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie małopolskim: czytaj...

 

 

Tekst: JK za www.powiat.wadowice.pl

Foto: www.powiat.wadowice.pl

 

 

XIX Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa

       W dniu 4 lutego 2017 roku, już po raz dziewiętnasty w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach rozegrano Powiatowy Turniej Halowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach. 
       Organizatorem zawodów był Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Wadowicach,
a współorganizatorami - Oddział Gminny Związku OSP RP w Tomicach, OSP w Witanowicach (jednocześnie współgospodarz turnieju), Szkoła Podstawowa w Witanowicach (jednocześnie gospodarz turnieju) i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie sprawy związane z organizacją, koordynacją oraz przeprowadzeniem turnieju, jak co roku, realizowała komisja ds. młodzieży funkcjonująca  pod przewodnictwem dh. Antoniego Kwarciaka w strukturach wadowickiego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

       Nad przebiegiem rywalizacji  czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem mł. bryg Jacka Kolbra, składająca się ze strażaków KP PSP w Wadowicach (asp. Krzysztof Kobielus, mł. asp. Bogdan Charnas, ogn. Piotr Stopa, sekc. Michał Janicki) oraz kilku członków komisji ds. młodzieży Oddziału Powiatowego Związku OSP RP (dh. Elżbieta Gałuszka, dh mł. bryg. w st. spocz. Henryk Maciejczyk, dh Grzegorz Antos, dh Marek Lenart, dh Adam Kociołek, dh Franciszek Prokurat ) i dodatkowo dh. Alicja Lenart z OSP Brzezinka a obsługę techniczną zapewnili członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach pod dowództwem dh. Jarosława Janusa oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Witanowicach.

        Tegoroczna impreza sportowa finansowana była ze środków Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, OSP Witanowice, a także z funduszy wyasygnowanych przez Powiat Wadowicki i Gminę Tomice oraz przez indywidualnych darczyńców.

 

       W turnieju udział wzięły dziewczęta i chłopcy w wieku 10-15 lat z MDP reprezentujących poszczególne oddziały miejskie/gminne Związku OSP RP. Zmagania obserwowało liczne grono zaproszonych gości oraz funkcyjnych Związku OSP RP, m.in. przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Jan Gębala, przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz, członkowie Rady Powiatu Wadowickiego - Józef Łasak i Franciszek Żmuda, wójt Gminy Tomice - Witold Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Tomice - Zygmunt Szymczak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP i równocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Zbigniew Malaga (jednocześnie naczelnik OSP Spytkowice), członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach i równocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach - druh Stanisław Zając, komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Witanowicach -  Tadeusz Kasperek i sołtys Witanowic - Jan Kwarciak.
 

       W wyniku zaciętej rywalizacji w sztafecie hokejowej, układance ratowniczej, ćwiczeniu bojowym, ćwiczeniu bojowym opiekunów, rzucie kółkiem ringo i rzucie piłeczką do wiaderka ustalona została kolejność miejsc na podium:

I miejsce - OSP Jaszczurowa,
II miejsce - OSP Witanowice,

III miejsce - OSP Wieprz.
Dalsze lokaty zajęły: OSP Spytkowice, OSP Leńcze, OSP Łączany, OSP Ponikiew, OSP Inwałd, OSP Radocza.
       Czołowe drużyny uhonorowane zostały okazałymi pucharami, w tym zwycięzcy - pucharem przechodnim prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, a wszystkie reprezentacje otrzymały pamiątkowe dyplomy, koszulki sportowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny i sportowy).

        Warto dodać, że wyróżniono także najmłodszych uczestników turnieju - okazali się nimi: wśród dziewcząt - Anita Wojtacha z OSP Łączany, wśród chłopców - Filip Janus z OSP Witanowice oraz najlepszego opiekuna, którym został druh Roman Kopeć z OSP Jaszczurowa.

       Należy wspomnieć, że po raz kolejny jedną z atrakcji tegorocznej edycji turnieju był pozakonkursowy start w konkurencjach sztafety hokejowej i układanki ratowniczej Dziecięcej MDP "Sikieratki" z OSP Witanowice.

 

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Ferie zimowe 2017 - akcja "Bezpieczne lodowiska"

       Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz zwiększoną liczbę interwencji jednostek straży pożarnych związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach, Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach włączyła się w ogólnopolską akcję pomocy w organizacji bezpiecznych lodowisk.

       Informujemy, że istnieje możliwość udzielenia pomocy przez strażaków KP PSP Wadowice w przygotowaniu lodowiska (ślizgawki) pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:

- wystąpienia dyrektora szkoły lub zarządcy terenu/obiektu, na którym ma być zorganizowane lodowisko (boisko szkolne, park, osiedle, itp.) z pisemną prośbą do komendanta powiatowego PSP o pomoc w przygotowaniu ślizgawki (z podaniem terminu i miejsca),

- dołączenie do wspomnianej prośby pisemnej zgody władz samorządowych na pobór wody oraz pisemnej zgody właściciela terenu na wylanie lodowiska,

- odpowiednie przygotowanie przez występującego z przedmiotową prośbą (zgłaszającego) terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku, ziemi lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.

       Przypominamy jednocześnie, że za bezpieczeństwo osób korzystających z przygotowanego lodowiska odpowiada zgłaszający (dyrektor szkoły, zarządca terenu/obiektu).

Tekst: JK.

Foto: www.czyliwiesz.pl

 

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum