UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2016 ROKU

 

 

Nabór do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach 

       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Wadowicach ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo na stanowisko starszego ratownika-kierowcy).

 

Ogłoszenie o naborze (całość) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze (załącznik nr 1) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze (załącznik nr 2) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze (załącznik nr 3) - pobierz

 

Ogłoszenie o naborze (załącznik nr 4) - pobierz

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2016 ROKU

 

"Odszedł na wieczną służbę"

       Strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach z ogromnym smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci byłego funkcjonariusza Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Wadowicach i jednocześnie Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach - st. chor. poż. w st. spocz. Druha Ryszarda Urbańca.
       Druh Ryszard Urbaniec od ponad półwiecza był aktywnym członkiem OSP w Wadowicach, a od wielu lat pełnił zaszczytną i odpowiedzialną funkcję prezesa Zarządu OSP. Służąc bezinteresownie "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek", stanowił ogromny autorytet i wzór zarówno dla starszych, jak i młodszych wiekiem i stażem strażaków wadowickiej jednostki - Jego społeczny dorobek na zawsze pozostanie w pamięci środowiska pożarniczego.       

       W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach oraz wszystkich strażakow i pracowników cywilnych KP PSP w Wadowicach składamy rodzinie oraz bliskim zmarłego a także członkom społeczności strażackiej z terenu gminy Wadowice oraz całego powiatu wyrazy najgłębszego współczucia.

       Ceremonia pogrzebowa Świętej Pamięci Druha Ryszarda Urbańca odbędzie się w dniu 29.09.2016 roku (czwartek) w kaplicy oraz na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach:

- modlitwa różańcowa: godz. 13:30,

- msza św. żałobna: godz. 14:00,

- odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

 

 

 

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP 

       W dniu 25.09.2016 roku na stadionie sportowym AKS "Beskid" w Andrychowie przeprowadzono VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego, w których udział wzięło 30 drużyn.

Komisję sędziowską, której zadaniem była ocena poprawności oraz szybkości wykonania zadań przez startujące drużyny, składającą się ze strażaków KP PSP Wadowice oraz członków OSP z terenu powiatu, powołał Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach - sędzią głównym zawodów był asp. Leszek Strojny z JRG Wadowice.  
       Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

- w grupie MDP dziewcząt i chłopców w wieku 10-16 lat: bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe,

- w grupie C – kobiet oraz grupie A - mężczyzn: sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe.

 

     Wyniki:

     Grupa MDP dziewcząt w wieku 10-16 lat:

1. OSP Przytkowice - 1024,00 pkt.

2. OSP Stanisław Dolny – 1004,97 pkt.

3. OSP Łączany – 989,07 pkt.

4. OSP Wieprz - 987,74 pkt.

5. OSP Łękawica - 974,47 pkt.

6. OSP Spytkowice - 951,19 pkt.

7. OSP Lgota - 934,18 pkt.

     Grupa MDP chłopców w wieku 12-16 lat:

1. OSP Przytkowice - 1056,84 pkt.

2. OSP Targanice Dolne - 1033,55 pkt.

3. OSP Marcyporęba - 1022,50 pkt.

4. OSP Jaszczurowa - 1017,59 pkt.

5. OSP Witanowice - 991,65 pkt.

6. OSP Sułkowice-Łęg - 988,22 pkt.

7. OSP Bachowice – 914,87 pkt.

     Grupa kobiet:

1. OSP Przytkowice – 117,52 pkt.

2. OSP Stanisław Dolny - 141,81 pkt.

3. OSP Targanice Górne - 146,06 pkt.

4. OSP Lgota - 163,47 pkt.

5. OSP Wieprz - 169,13 pkt.

6. OSP Marcyporęba - 171,30 pkt.

    Grupa mężczyzn:

1. OSP Przytkowice - 93,55 pkt.

2. OSP Stanisław Dolny - 97,29 pkt.

3. OSP Marcyporęba - 103,91 pkt.

4. OSP Wieprz - 110,21 pkt.

5. OSP Witanowice – 116,07 pkt.

6. OSP Łękawica – 118,94 pkt.

7. OSP Roczyny – 122,10 pkt.

8. OSP Izdebnik - 131,91 pkt.

9. OSP Spytkowice - 137,67 pkt.

10. OSP Jaszczurowa - 161,98 pkt.

 

       Pamiątkowe dyplomy oraz puchary (fundatorzy: starosta wadowicki  - Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego - Jan Gębala i przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz) wręczyli uczestnikom zawodów: komendant powiatowy PSP w Wadowicach - bryg. Paweł Kwarciak, członek Zarządu Głównego Związku OSP RP a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Józef Cholewka, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie i jednocześnie skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach - druh Antoni Kwarciak, starosta wadowicki - Bartosz Kaliński oraz przewodniczący komisji bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego - Ryszard Mróz.

       Warto wspomnieć, że zmagania zawodniczek i zawodników obserwowała liczna grupa kibiców i sympatyków pożarnictwa z terenu powiatu a także spore grono zaproszonych gości, wśród których oprócz wymienionych osób byli też członkowie Rady Powiatu Wadowickiego, burmistrzowie miast i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele, funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej a także prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP i komendanci miejscy/gminni OSP.

 

 

Tekst: JK

Foto: JK i OSP Przytkowice

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Marcyporęba


       W dniu 9.09.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. asp. Bogdan Charnas przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie.  

      Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP przed Dom Strażaka w Marcyporębie, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej.

       Działania zastępu typu GBA 2,5/16 pod dowództwem dh. Zdzisława Orgala polegały na zlokalizowaniu oraz ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego tradycyjnie już obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zawsze, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Marcyporęba otrzymała ogólną ocenę bardzo dobrą.

 

          

Tekst i foto: JK

 

 

Apel o pomoc dla komendanta gminnego Związku OSP RP w Stryszowie i naczelnika OSP Łękawica - Druha Bogdana Ryby!

    Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach zwracają się z apelem do wszystkich strażaków PSP, członków OSP oraz sympatyków pożarnictwa o włączenie się do akcji krwiodawstwa na rzecz komendanta gminnego Związku OSP RP w Stryszowie i naczelnika OSP Łękawica - Druha Bogdana Ryby, który uległ groźnemu wypadkowi w czasie prac gospodarczych, tracąc przy tym dużą ilość krwi.

       Druh Bogdan jest już po niezwykle długiej oraz skomplikowanej operacji i bardzo potrzebuje naszego wsparcia - nie bądźmy obojętni i pomóżmy naszemu przyjacielowi-strażakowi!

 

Apel o pomoc

dla Druha Bogdana Ryby

 

- DUŻY FORMAT - kliknij

 

      

Tekst: JK

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum