UWAGA - BEZPIECZNE WAKACJE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ!

Porady na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą.

 

Kliknij foto

 

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

UWAGA - NIEBEZPIECZNE OWADY!

Porady na temat zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 

LIPIEC 2015 ROKU

 

 

 

Przekazanie kolejnego przedmiotu na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

       W dniu 20 lipca 2015 roku komendant powiatowy PSP w Chrzanowie bryg. Marek Bębenek przekazał niezwykle oryginalny dar przeznaczony na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy poszkodowanemu w lutym 2015 roku Druhowi Tomaszowi Wołczykowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce.

        Tym razem do przedstawicieli Społecznego Komitetu "Pomoc dla Tomka" trafi drewniana kapliczka św. Floriana wykonana przez Pana Mariana Malickiego - florianistę z Wrocławia.

 

 

       Przypominamy, że na boisku sportowym w Paszkówce w ramach koncertów charytatywnych wystąpią następujące zespoły:

- 24.07.2015 roku: zespoły Ensemble, Golec uOrkiestra, Caro,

- 31.07.2015 roku: zespoły Caro i Piersi.

    

Więcej o  szczegółach koncertów ramach akcji "Pomoc dla Tomka":

Facebook - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Nidek


       W dniu 16.07.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Antoni Hutniczak oraz asp. sztab. Jarosław Mazur przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nidku. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Nidku, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBA 3,5/16 prowadzone w doskwierającym upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych elementów zgromadzonych na balkonie obiektu użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - OSP Nidek wykonała postawione zadania na poziomie bardzo dobrym.

       

Tekst: JK

 

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Zebrzydowice


       W dniu 16.07.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej, dh. Stanisława Brózdy przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Zebrzydowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBARt 2/24 prowadzone w doskwierającym upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych elementów zgromadzonych na tarasie obiektu użyteczności publicznej. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Zebrzydowice zrealizowała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

 

       

Tekst i foto: JK

 

 

Przekazanie przedmiotów na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy dla członka OSP Paszkówka - Druha Tomka!

       W dniu 6.07.2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach odbyło się spotkanie, w czasie którego przedstawiciele Komitetu Społecznego o nazwie "Pomoc dla Tomka" otrzymali kolejne przedmioty przeznaczone na licytację w czasie koncertów charytatywnych w ramach akcji pomocy poszkodowanemu w lutym 2015 roku Druhowi Tomaszowi Wołczykowi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszkówce.

        Na ręce przedstawicieli Społecznego Komitetu: prezesa Zarządu OSP Paszkówka, druha Krzysztofa Kucharczyka oraz komendanta gminnego Związku OSP RP w Brzeźnicy, druha Zdzisława Orgala dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach, ppłk. Marek Wrona złożył kilkanaście prac plastycznych i rzeźbiarskich wykonanych przez osadzonych w zakładzie karnym a zastępca komendanta powiatowego PSP w Wadowicach, mł. bryg. Wojciech Grzybczyk przekazał koszulkę sportową zaprojektowaną specjalnie na tegoroczną edycję Ogólnopolskich Zawodów Strażackich "Firefighter Combat Challenge - Wadowice 2015".

       Warto przypomnieć, ze kilkanaście dni wcześniej komendant powiatowy PSP w Wadowicach, bryg. Paweł Kwarciak na ten sam cel przeznaczył hełm pożarniczy oraz wodną gaśnicę mgłową.

 

 

 

       Przypominamy, że licytacja wszystkich przedmiotów zebranych od darczyńców przez Komitet Społeczny "Pomoc dla Tomka" zostaną przeprowadzone m.in. w czasie dwóch koncertów charytatywnych, które odbędą się na boisku sportowym w Paszkówce:

- 24.07.2015 roku: zespoły Ensemble, Golec uOrkiestra, Caro,

- 31.07.2015 roku: zespoły Caro i Piersi.

    

Więcej o  szczegółach koncertów ramach akcji "Pomoc dla Tomka":

Facebook - kliknij

 

Apel o pomoc dla Druha Tomasza Wołczyka - kliknij

 

       Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach przyłącza się do apelu o wsparcie leczenia i rehabilitacji druha Tomasza Wołczyka!

 

 

Tekst i foto: JK

 

 

CZERWIEC 2015 ROKU

 

Dni ochrony przeciwpożarowej i akcja "Bezpieczne wakacje 2015 - Otwarte strażnice"

       Tradycyjnie w maju, w którym obchodzone były dni ochrony przeciwpożarowej oraz w okresie wakacyjnym Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach zaprasza dzieci i młodzież do zwiedzania jednostek ratowniczo-gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach.

       Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w czasie wycieczek do straży pożarnej będą miały możliwość obejrzenia wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej, wysłuchania fachowych komentarzy na temat przeznaczenia poszczególnych rodzajów sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także zapoznania się  z informacjami o prowadzonych przez PSP działaniach ratowniczych, zasadach zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom oraz o regułach postępowania w przypadku ich powstania. Dodatkowo w JRG Andrychów zorganizowane grupy wycieczkowe będą mogły zapoznać się z projektem o nazwie "Bezpieczny dom", w którym w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       Opiekunowie grup dzieci i młodzieży, które zechcą skorzystać z naszej oferty, powinni pamiętać o tym, aby uprzednio uzgodnić z właściwym miejscowo dowódcą JRG termin wizyty tak, by nie dezorganizowała ona toku służby ustalonego na dany dzień - ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne oraz konieczność przestrzegania zasad bhp żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 20 osób. Z dowódcami JRG prosimy kontaktować się pod następującymi numerami telefonów:

- JRG Wadowice: 33 873-43-98 lub 33 873-43-80,

- JRG Andrychów: 33 870-23-00 lub 33 870-43-50 lub 33 875-65-34. 

 

Czytaj więcej...     Vademecum "Bezpieczne wakacje 2015"

Tekst: JK.

Foto: archiwum KP PSP Wadowice

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Izdebnik


       W dniu 12.06.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie st. kpt. Mirosław Matusik i mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Lanckoronie, dh. Stanisława Moskały przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Izdebniku, oficerowie KP PSP Wadowice sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhen i druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBAMRt 1,827+10 polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru budynku gospodarczego zlokalizowanego w pobliżu remizy OSP. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących ratowników OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Izdebnik zrealizowała przydzielone zadania na poziomie dobrym.

 

       

Tekst: JK

Foto: M. Matusik

 

 

Inspekcja gotowości operacyjnej OSP Spytkowice


       W dniu 11.06.2015 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz mł. kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta gminnego Związku OSP RP w Spytkowicach, dh. st. ogn. Tadeusza Dębskiego przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach. 

       Po wezwaniu, poprzez system selektywnego alarmowania, sił i środków jednostki przed Dom Strażaka w Spytkowicach, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnej akcji ratowniczej. Działania zastępu typu GBA 2/26 prowadzone w upale polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru drewnianych skrzynek powstałego na dachu obiektu gospodarczego sąsiadującego z budynkiem użyteczności publicznej oraz pojazdami na parkingu. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej funkcjonariusze zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.

       Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice oraz obserwator przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu ćwiczenia, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.

       Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki - według kontrolujących OSP Spytkowice zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

 

      

Tekst i foto: JK

 

 

Starsze wiadomości w zakładce Archiwum