Edukacyjny projekt dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Bezpieczny dom" na terenie powiatu wadowickiego

 

     Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach jest jedną czterech KM/KP PSP w województwie małopolskim, w której wspólnie z firmą ubezpieczeniową PZU realizowany jest projekt pod nazwą "Bezpieczny dom".

       Należy dodać, ze projekt „Bezpieczny dom” to projekt edukacyjny, który skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i służy do efektywnego edukowania w zakresie bezpiecznego zachowania się w sytuacjach mających znamiona pożaru. Wprowadzenie tego projektu sprzyja skutecznemu i aktywnemu propagowaniu wśród najmłodszych bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia.

       Program szkoleniowy realizowany w ramach projektu "Bezpieczny dom" składa się z dwóch części tj. teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna ma na celu wyjaśnienie dzieciom, przy pomocy prezentacji multimedialnych, sytuacji, w jakich pojawia się ogień i prawidłowych, pożądanych zachowań w takich okolicznościach. W części praktycznej dzieci i młodzież ma  możliwość zapoznania się ze znamionami pożaru w specjalnie zaadoptowanych wnętrzach przypominających "prawdziwe" mieszkanie. 

       Na terenie powiatu wadowickiego projekt realizowany jest w pomieszczeniach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie, w której w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach dzieci mogą dotknąć drzwi rozgrzanych, przy pomocy specjalnej instalacji grzewczej, jak w czasie prawdziwego pożaru, zobaczyć jak w warunkach pożaru rozprzestrzenia się dym wytworzony przy pomocy specjalnej zadymiarki oraz przekonać się jak działają czujki dymu i czadu.

       W ramach programu „Bezpieczny dom” w JRG Andrychów przeprowadzono do tej pory kilkaset prelekcji na temat zagrożeń pożarowych jakie mogą wystąpić w mieszkaniach oraz budynkach użyteczności publicznej (m.in. w szkołach). Ponadto w ramach prelekcji omówiono zagrożenia z jakimi może spotkać się człowiek w swoim życiu oraz w jaki sposób zapobiegać takim zdarzeniom. Dodatkowo omówiono działalność straży pożarnej oraz zaprezentowano pokazy sprzętu, jakim dysponuje andrychowska JRG.

       KP PSP Wadowice zaprasza wszystkich zainteresowanych, szczególnie grupy zorganizowane, do uczestnictwa w projekcie „Bezpieczny dom”.

       Przed wizytą w „Bezpiecznym domu” należy uzgodnić jej termin z dowódcą JRG Andrychów, aby osoba odpowiedzialna za udzielenie wyczerpujących informacji na temat działań prowadzonych przez PSP, jak również szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej oraz postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, przygotowała prelekcję oraz pokaz praktyczny.

 

 

Numery telefonów kontaktowych:

 

33 870-43-50 lub 33 870-23-00 lub 33 875-65-34

 

 

 

Tekst: JK

Foto: JRG Andrychów