UWAGA - BEZPIECZNE OGRZEWANIE!

Porady na temat bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym.

Kliknij foto

 

UWAGA - HURAGANOWE WIATRY!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem huraganowych wiatrów i nawałnic.

Kliknij foto

 

UWAGA - CZAD!

Porady na temat zagrożeń związanych z czadem (tlenkiem węgla - CO).

Kliknij foto

 

UWAGA - POŻAR!

Porady na temat zachowania się w czasie pożaru.

Kliknij foto

 

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

 

 

Druga edycja kampanii społecznej pod nazwą: "Czad i ogień - obudź czujność" - 2017/2018

      

       W ramach kampanii MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność!” w dniu 27.11.2017 roku minister Mariusz Błaszczak spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, a także seniorami. Podczas spotkania zaprezentowany został specjalny spot MSWiA dotyczący zagrożeń czadem i ogniem – seniorzy otrzymali także czujniki tlenku węgla i dymu.

 

Więcej o kampanii można przeczytać na stronach internetowych:

 

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: otwórz

 

- Komendy Głównej PSP: otwórz

 

- Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie: otwórz

 

 

Pierwsza edycja kampanii społecznej pod nazwą: "Czad i ogień - obudź czujność" - 2016/2017

      

       Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań,  7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla.
       W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania i rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie domów w czujki dymu.
       Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.
       Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcom pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

 

       Dostrzegając te problemy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozpoczęło kampanię społeczną pn. "Czad i ogień - obudź czujność".

 

Więcej o kampanii można przeczytać na stronie internetowej Komendy Głównej PSP: czytaj więcej...

 

 

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA -

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO!

 

 

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

 

       Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo” to akcja organizowana pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji - Mariusza Błaszczaka. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Kliknij foto

 

UWAGA - BURZE!

Porady na temat zagrożeń związanych z wystąpieniem burz.

Kliknij foto

 

UWAGA - POWÓDŹ!

Porady na temat zagrożeń powodziowych.

Kliknij foto

                                                            Foto z portalu onet.pl

 

 

UWAGA - POŻAR LASU!

Informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego w lasach.

Kliknij foto

 

 UWAGA - NIE WYPALAJ TRAW!      

Kliknij foto

Porady i informacje na temat zagrożeń powstałych w wyniku pożarów traw.

       

UWAGA - TERRORYZM!

Porady i informacje na temat zagrożeń wynikających z aktów terroryzmu.

Kliknij foto

 

UWAGA - INNE ZAGROŻENIA!

Porady i informacje na temat innych zagrożeń.

Kliknij foto

 

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA!

Informacje na temat Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Kliknij foto

 

OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPOŁECZNA - "ŚWIEĆ ŻYCIEM - WIDOCZNI BIEGACZE"  

       Trwa ogólnopolska akcja społeczna „Świeć Życiem – widoczni biegacze”, która jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”. Akcja ta jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać dorosłych i dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, szczególnie na terenach zabudowanych wiejskich, zwłaszcza po zmroku bez widocznych elementów odblaskowych. Udział w akcji jest nieodpłatny, a sposób przekazania informacji zawartych w akcji jest dowolny, np. strona internetowa, Facebook, Instagram, szkolenia, spotkania, broszury, itp. Pomysłodawcą akcji jest Bogumił Lubański – specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z Białej Podlaskiej.

      

       Więcej na temat akcji: otwórz

 

 

 

 

AKCJA SPOŁECZNA - "KARTA RATOWNICZA W POJEŹDZIE"!

 

 

Akcja społeczna "Karta ratownicza w pojeździe"   

  

       Podstawowym celem akcji, która nazwano "Karty ratownicze w pojeździe" jest ułatwienie działań zespołom ratowniczym, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych w trakcie działań ratowniczych oraz wyposażenie jak największej liczby pojazdów zarejestrowanych w Polsce w karty ratownicze i odpowiednie naklejki informacyjne.
       Należy wyjaśnić, że karta ratownicza to kartka w formacie A4 przedstawiająca schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami: wzmocnieniami karoserii, poduszkami bezpieczeństwa czy też gazowymi napinaczami pasów bezpieczeństwa. Karta ratownicza, którą przygotowuje producent pojazdu ma zestandaryzowaną formę (symbole, oznaczenia) i funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. 

      

       Więcej na temat „Kart ratowniczych” na stronie internetowej: http://www.kartyratownicze.pl/

 

 

Tekst: JK

Foto: www.kartyratownicze.pl

 

 

UWAGA - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
                 i NUMER ALARMOWY 112!

Kliknij foto

                     

UWAGA - SILNE MROZY!

Porady na temat zagrożeń związanych z niskimi temperaturami. 

Kliknij foto

 

UWAGA - OBFITE OPADY ŚNIEGU!

Porady i informacje na temat zagrożeń związanych z zalegającym na dachach śniegiem. 

Kliknij foto

 

 

 

UWAGA - BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE!

 

Wskazania dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - porady opracowane w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Kliknij foto

Kilka dodatkowych porad na okres zimowy: kliknij

 

 

PROGRAM OGRANICZENIA LICZBY OFIAR POŻARÓW - "ZGAŚ RYZYKO"!

 

 

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów "Zgaś ryzyko"   

  

       W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń.

       Paradoksalnie, najwięcej – bo ponad  80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej.  Zmniejszenie tego tragicznego żniwa stanowi bardzo trudne wyzwanie, gdyż budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych.

       Tragedię tej sytuacji potęguje świadomość, że większości ofiar tych pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla można by zapobiec. Jak pokazują doświadczenia większości wysokorozwiniętych państw, po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju technologicznego, dalsze inwestowanie w rozwój potencjału interwencyjnego, choć konieczne, nie skutkuje już proporcjonalnym spadkiem liczby pożarów oraz ich ofiar. Doświadczenia te potwierdzają jednocześnie, że obniżenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, choć niezwykle trudne, jest jednak możliwe. Osiągniecie sukcesu na tym polu wymaga jednak intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji publicznych (nie tylko straży pożarnej).

       Pożary oraz zatrucia tlenkiem węgla, obok naturalnych klęsk żywiołowych, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi przebywających w budynkach. Są także przyczyną ogromnych strat materialnych. Dlatego też istnieje potrzeba nadania bezpieczeństwu pożarowemu w Polsce, wzorem innych wysokorozwiniętych państw, najwyższej rangi społecznej oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem powszechnej troski.

       Dostrzegając te problemy, Komendant Główny PSP, zainicjował opracowanie i podjął się koordynacji dziesięcioletniego programu, ukierunkowanego na ograniczenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w Polsce, któremu nadano nazwę „Zgaś ryzyko”.

 

Więcej o programach prewencji społecznej można przeczytać na stronie internetowej KG PSP: otwórz

 

 

Sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży  "OGNIK" w JRG Wadowice

Czytaj więcej - otwórz

 

 

Projekt edukacyjny

dla dzieci i młodzieży

"Bezpieczny dom" w JRG Andrychów

 

 

Czytaj więcej - otwórz

 

 

UWAGA - BEZPIECZNE FAJERWERKI!

Porady na temat bezpiecznego zachowania się przy odpalaniu fajerwerków, rac i sztucznych ogni.

Kliknij foto

 

 

UWAGA - NIEBEZPIECZNE OWADY!

Porady na temat zagrożeń powodowanych przez owady błonkoskrzydłe.

Kliknij foto

 

UWAGA - BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ!

Porady na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą.

Kliknij foto

 

UWAGA - UPAŁY!

Porady na temat sposobów przygotowania się na upał.

Kliknij foto

 

 

 

KAMPANIA SPOŁECZNA

"Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"!

 

 

Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta - "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"   

  

       Druga kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" ruszyła w we wrześniu 2015 roku i skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami, korzystając z opieki zdrowotnej. Od 2015 roku kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich - w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych a także w prasie drukowanej - składa się z trzech odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

- Odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami, korzystając z opieki zdrowotnej.

- Odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

- Odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.

 

       Więcej na temat kampanii społecznej pt. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" na stronie internetowej biura Rzecznika Praw Pacjenta:

 

Otwórz

 

 

 

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie kampanii społecznej:

 

Tekst: JK

 

 

 

System

"DARMOWA POMOC PRAWNA"

  

       Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Więcej o systemie:

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Wadowicach - czytaj

 

Numery telefonów do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wadowickiego:

- punkt w Andrychowie: 33/ 87-08-984,

- punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14.

 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości - czytaj

 

 

Tekst: JK