UWAGA - TERRORYZM!

 

 

Zagrożenia powodowane przez akty terroryzmu

 

Uprzejmie informujemy, że obszerne materiały poglądowe na powyższe tematy są dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl